Provincie op zoek naar oplossingen

ERMELO - In het natuurgebied de Veluwe en 1 kilometer daaromheen mogen de komende jaren geen windparken worden gebouwd. In een zone van 1 tot 8 kilometer mogen slechts 1 of 2 windparken komen. Dat maakt de provincie Gelderland vandaag bekend. Door dit besluit voorkomt men dat de Veluwse natuur verder verslechtert. In toekomst zijn er mogelijk wel meer windparken opties. Dat kan als de natuur zich herstelt én door nieuwe technische oplossingen.

De Veluwe is het grootste natuurgebied van Nederland en de trots van Gelderland, maar de natuur staat er niet goed voor. Dat constateert Jan van der Meer, gedeputeerde Energietransitie. ,,Tegelijkertijd moeten we overschakelen naar duurzame energie uit wind en zon. Uit onderzoek blijkt dat deze twee doelen niet goed samengaan in dit gebied. In de zone van 1 tot 8 kilometer rond de Veluwe blijkt slechts beperkt ruimte voor windparken. Deze kan gebruikt worden voor windpark Horst & Telgt in Ermelo en Putten. Mogelijk is er ook ruimte voor het windpark Midden-Betuwe. In 2023 weten we hier meer over."

Veluwe te kwetsbaar

Op de Veluwe vliegt en broedt de wespendief. Dit is een roofvogel, een soort buizerd. Van der Meer: ,,We hebben de wettelijke taak om deze vogel te beschermen. Vogels kunnen tegen rotorbladen van de windturbines aanvliegen. Voor de kwetsbare wespendief is dit sterfterisico te hoog. Binnen de toch al kwetsbare Veluwse natuur kan het verminderen of verdwijnen van deze vogelsoort negatieve effecten hebben op het gehele ecosysteem."

Camera’s of zwarte wiek

De provincie heeft samen met natuurexperts en de windsector veel onderzoek gedaan naar een oplossing, zodat er meer windparken mogelijk zijn. Bijvoorbeeld langs de snelwegen rond de Veluwe. Van der Meer: ,,Voor nu is de enige oplossing: beperking van het aantal windturbines. We werken stevig door aan het natuurherstel én we stimuleren nieuwe technologie. Zo gaven we opdracht om een cameradetectiesysteem te selecteren dat de wespendief kan herkennen. Met het beste systeem daarvoor willen we al in 2023 een proef gaan doen. Ook betalen we mee aan een proef in Eemshaven. Daar onderzoekt men of het helpt als 1 van de rotorbladen van de windturbine zwart wordt geverfd." Deze beperking is tijdelijk. De gedeputeerde rekent erop dat dit dilemma opgelost wordt. De natuur én dus ook de vogels profiteren van meer duurzame energie omdat er dan minder Co2 uitstoot is. ,,We moeten nu vooral zorgen dat alle windplannen in de pijplijn in Gelderland zo snel mogelijk doorgaan. Achteroverleunen kan echt niet."