Nieuwjaarsreceptie, moment van ontmoeting

ERMELO - Dinsdagavond hield burgemeester Hans van Daalen zijn eerste nieuwjaarstoespraak in Ermelo. Sinds vijf weken is hij burgemeester van Ermelo. ,,Die periode heeft mijn beeld dat ik had van Ermelo bevestigd. Een gemeente waar warmte, zorgzaamheid en betrokkenheid een belangrijke rol spelen." Een paar honderd mensen waren naar de nieuwjaarsreceptie in het 'Huis van Ermelo' gekomen. Ditmaal was er niet gekozen voor deelname van verenigingen of bedrijven. Dat vonden veel mensen een gemis. Toch waren de ontmoetingen er niet minder om. Voor de burgemeester een mooie gelegenheid om met veel mensen een praatje te maken.

Van Daalen meldde dat hij inmiddels veel mensen ontmoet heeft die trots zijn op hun gemeente zijn. ,,Ik zie energie, enthousiasme, kennis en kunde. Er zijn ook complexe onderwerpen, grote dossiers en situaties die onze aandacht als gemeente extra nodig hebben. En daar staan we ook voor, dat is onze taak. En we realiseren ons dat we het daarbij niet altijd iedereen naar de zin kunnen maken. Dit hoort bij het besturen, we moeten keuzes maken. Het beeld dat echter soms ontstaat is dat Ermelo wel erg bepaald wordt door een paar grote dossiers. En dat is natuurlijk niet zo. Het doet ook geen recht aan de bevlogenheid van de mensen die ik spreek, in en buiten het gemeentehuis. Ermelo is zoveel meer dan soms in een paar krantenkoppen wordt samengevat.”

Polarisatie

Tijdens zijn toespraak haalde Van Daalen een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau aan. Hierin staat dat Nederlanders zo klaar zijn met de polarisatie, met het versterken van de tegenstellingen. ,,Men snakt naar een harmonieuze samenleving. Soms lijkt het net alsof iedereen het altijd met elkaar oneens is, alsof iedereen meteen demonstreert of naar de rechter gaat, en dat meningsverschillen over maatschappelijke kwesties steeds groter worden. In werkelijkheid is dat niet zo. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau laat wetenschappelijk onderzoek zien dat over veel onderwerpen meer overeenstemming bestaat dan mensen denken, en nemen onderlinge verschillen in opvattingen helemaal niet toe. Op heel veel onderwerpen zijn de meeste mensen het in grote lijnen met elkaar eens en leven mensen prettig samen. Dit haalt echter vaak niet het nieuws. Het lijkt alsof het oude spreekwoord ‘geen nieuws is goed nieuws’ vaak omgekeerd geldt: ‘goed nieuws is geen nieuws.’”

Gesprek

Volgens Van Daalen is het in contact zijn en blijven een onlosmakelijk deel van het burgemeesterschap. ,,Ik ben namelijk niet ‘een’ burgemeester, ik ben ‘uw’ burgemeester. In de samenleving van vandaag, waar het soms lijkt alsof de focus meer ligt op de verschillen tussen mensen dan de overeenkomsten, is het essentieel om te blijven kijken naar wat ons verbindt. Laten wij niet meegaan in het benadrukken van verschillen en wat er fout gaat, maar laten we elkaar opzoeken, het gesprek aangaan, samen een kop koffie drinken. Want hoe verschillend je soms over zaken kunt denken, vanuit overtuiging, een andere invalshoek of achtergrond, er zijn altijd ook zaken die ons met elkaar verbinden. En wanneer we die vinden staan we naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. Waarbij niet meteen alles is opgelost. Maar door elkaar te zien staan, begrip te hebben voor de ander en te luisteren is al zoveel gewonnen. Ik heb nog geen pasklare antwoorden voor alles, maar samen vinden we die vast en zeker. Zeker als ons vertrekpunt is: het goede willen voor Ermelo, met oog voor elkaar.”