Sorteeranalyse laat zien dat het nóg beter kan 

ERMELO - Inwoners van de gemeente Ermelo scheiden hun afval steeds beter. Dit blijkt uit de resultaten van een sorteeranalyse. In 2022 was er gemiddeld 93 kilo restafval per inwoner. Een jaar eerder was dat nog 107 kilo. Wethouder Ronald van Veen is blij met deze resultaten: ,,Ik ben trots op onze inwoners, met elkaar hebben we deze mooie resultaten behaald!"

Toch bestaat ongeveer de helft van de gemiddelde restafvalcontainer nog uit ander afval. Vaak gaat het daarbij om waardevolle grondstoffen als etensresten, kleding en papier. Per inwoner belandt er bijna 44 kilo aan groen afval bij het restafval. Gelukkig komt bijna al het tuinafval wel in de groene container terecht. Ook Van Veen heeft het scheiden van afval in zijn dagelijkse routine opgenomen. ,,Ik ben er nu aan gewend om etensresten en de schillen van groente en fruit meteen in de GFT container te gooien. Het valt me op dat ik daardoor minder restafval heb. En dat merk je aan de jaarlijkse aanslag."

Kapotte jeans

Ook gaat er per inwoner 5 kilo textiel en kleding in de restafvalcontainer. Terwijl kleding en textiel goed gerecycled kunnen worden als het in de textielcontainer terechtkomt. Van kapotte jeans kan bijvoorbeeld isolatiemateriaal gemaakt worden. Vrijwel al het textiel en kleding mag in de textielcontainer, als het maar droog is en het niet onder de olie- of verfvlekken zit. Jaarlijks wordt er in de gemeente een sorteeranalyse gehouden door een onderzoeksbureau, waarbij een steekproef wordt gemaakt van het restafval en gft afval.