Meer kijken hoe de samenleving georganiseerd is

ERMELO - Nederland vergrijst. Nu zijn er al 2.3 miljoen 65-plussers en in 2040 zijn dit er 3.3 miljoen. In Ermelo is 25% van de mensen 65-plusser. Toch is er nog weinig aandacht voor de wensen van ouderen op de woningmarkt. En dat terwijl het bouwen van meer levensloopbestendige seniorenwoningen doorstroming zou bevorderen.

Er is grote behoefte aan nieuwe woonconcepten waar 65-plussers oud kunnen worden. ,,Steeds meer mensen wonen langer zelfstandig thuis,” weet ook wethouder Sarath Hamstra. ,,Goed wonen, is wonen met zorg en aandacht voor de individuele behoefte van de inwoner, zoals autonomie. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven.” Wat Hamstra betreft moeten we beter kijken naar hoe de samenleving georganiseerd is. ,,Onze focus ligt vooral op economie. Ik denk dat we meer moeten kijken naar participatie en omzien naar elkaar.” Hij vraagt zich af of arbeid centraal gesteld moet worden of dat er meer gewerkt moet worden aan een sociale samenleving.

Omzien naar medemens

Op veel plaatsen verschijnen nieuwe concepten in ons land waar senioren lang zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hamstra noemt het Liebenau-principe, het plan voor het Oranjepark dat nu gerealiseerd gaat worden. Het moet een circulaire meergeneratie-buurt worden. In Duitsland zijn er al tientallen dorpen die op deze manier ingericht. Het gaat daarbij om sociale samenhang en omkijken naar de medemens.

GALA

Ook de Rijksoverheid ziet hier het belang van. Den Haag wil meer aandacht, meer geld en slimme samenwerking voor een gezondere samenleving. Afgelopen week werd het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend. Staatssecretaris Van Ooijen, minister Helder en minister Kuipers hebben samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en GGD GHOR Nederland afspraken gemaakt om slim samen te werken aan meer gezondheid, preventie en een sterke sociale basis. In dit akkoord is afgesproken hoe we in 2040 een gezonde generatie bereiken met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een sociaal en fysiek gezonde leefomgeving.