Scheidend raadslid mist het principiële geluid

ERMELO – Woensdagavond neemt raadslid Dick Tillema (CU Ermelo) officieel afscheid van de Ermelose gemeenteraad. Deze reden is dat de (landelijke) ChristenUnie een principiële koerswijziging heeft aangebracht waar hij niet achter kan staan. Inhoudelijk wil Tillema hier niets over zeggen. Hij kwam zeven jaar geleden in de lokale politiek op verzoek van toenmalig leider van de ChristenUnie Ruud van Eijle. ,,Ik kende Ruud goed van mijn vorige werk met Dorcas en had een warm hart voor de ChristenUnie partij. Omdat we net naar Ermelo waren verhuisd, wilde ik graag betrokken raken bij de gemeenschap en dus ben ik lid geworden van het bestuur en een jaar later raadslid geworden.”

Het Ermelose raadslid wist hoe hij moest omgaan met de grote hoeveelheden tekst en gegevens die raadsleden zoal moeten doornemen. ,,Ik besefte echter in eerste instantie niet hoeveel aandacht politiek vraagt. Je staat altijd 'aan' en het heeft voorrang op de meeste dingen. Als je op een woensdagavond een motie indient, is de afspraak dat die dinsdag om 12 uur klaar moet zijn. De meeste partijen vergaderen op maandagavond, zo vaak is er op dinsdagochtend nog veel discussie tussen de partijen.” Volgens Tillema waren voorheen de morele en ethische standpunten van christelijke partijen duidelijk. Er waren geen verrassingen. Nu vervagen die normen. Het scheidend raadslid mist dat principiële geluid. ,,Ik merk ook dat ik de laatste maanden innerlijk meer afstand ben gaan nemen van de ChristenUnie en daarmee van de politiek. En als het vuur langzaam dooft dan weet je dat het tijd is om te gaan.”

Afhankelijk van 'Den Haag'

Dick Tillema realiseert zich hoe je lokaal te maken hebt met inhoudelijke beslissingen uit 'Den Haag'. ,,Wetswijzigingen hebben direct invloed op je werk als raadslid, of het nu gaat om de energietransitie of de invoering van de omgevingswet. De gemeente wordt grotendeels gefinancierd uit het gemeentefonds. Het Rijk heeft het ondoordachte besluit genomen om de financiering voor het zorgdorp van Ermelo de komende jaren fors te verminderen. Als Den Haag niet van gedachten verandert, komen we de komende jaren voor veel problemen te staan” Meermaals stak Tillema zijn handen uit de mouwen tijdens opruimdagen en hielp hij mee als er natuurwerkdagen (foto) waren. Tillema: ,,In de maatschappelijke discussie over wat belastend is voor het milieu gaat het nog te vaak met name over vlees en vliegreizen. Wat niet vaak wordt genoemd, maar een hele belangrijke vervuiler is is het kopen van nieuwe spullen en het weggooien van oude spullen in plaats van ze te hergebruiken.” Hij noemt als voorbeeld dat mensen nieuwe kleding kopen terwijl ze genoeg hebben. ,,Ik vind 'vanwege de laatste mode' een ongemakkelijk antwoord, ook omdat de tweedehands kledingmarkt nogal verzadigd is. Ik heb voor dit thema in het algemeen wel wat aandacht gevraagd op sociale media. Maar ik zou nog wel meer nadruk willen leggen op het 'refuse' (weigeren) van nieuwe spullen als eerste stap. Daarna kunnen onder andere 'recycle' en 'repair' een rol krijgen. Ik heb alleen nog niet concreet voor me hoe ik dat vorm zou willen geven.”