Fruitbomen moeten voedselaanbod gevarieerder maken

ERMELO - Er komen extra beschermende maatregelen voor de das in de Groene Zoom. Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten. Men heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma voor de verbetering van het leefgebied van de das. 

Een van de maatregelen die in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen, is het verplaatsen van het bestaande dassenraster naar de berm van de Groene Zoomweg. Op deze manier wordt het foerageergebied vergroot en wordt de kans op voedsel voor de das vergroot. Ook worden er op diverse plaatsen in de Groene Zoom extra hagen en (fruit)bomen aangeplant om het voedselaanbod gevarieerder te maken en voldoende beschutting voor de das aan te bieden. Hierdoor wordt het leefgebied van de das aantrekkelijker gemaakt en wordt de kans op overleven vergroot.

Wegversmallingen

Een andere maatregel is de plaatsing van twee wegversmallingen in combinatie met drempels ter hoogte van de dassenwissel nabij de Horloseweg 15. Door deze wegversmallingen wordt de snelheid ter plaatse verlaagd, wat de kans op aanrijdingen met dassen verkleint. Daarnaast zal een dassentunnel worden geplaatst bij een dassenwissel in de Horster Zoomweg. Deze tunnel biedt de dassen een veilige doorgang onder de weg door en vergroot daarmee de kans op overleven.

Uitvoering

Het uitvoeringsprogramma voor de verbetering van het leefgebied van de das in de Groene Zoom is een belangrijke stap voorwaarts in de bescherming van deze diersoort. De maatregelen die zijn opgenomen in het programma dragen bij aan het vergroten van het leefgebied van de das en het verkleinen van de kans op aanrijdingen met deze dieren. De verwachting is dat de maatregelen in het derde kwartaal van 2023 zullen worden uitgevoerd.