Actuele thema's bepalen agenda

GARDEREN/ SPEULD/ UDDEL/ ELSPEET - In de Veluwse dorpen Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld (kortweg GEUS) gaat vanaf juni de Gebiedsaanpak GEUS van start. Hiervoor gaven de samenwerkende overheidspartijen groen licht. Voor deze gebiedsaanpak worden bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen uitgenodigd mee te doen en te denken.

De Gebiedsaanpak is een doorontwikkeling van Living Lab GEUS, dat in 2022 is gestart. Hierin is al met een groot aantal organisaties en personen uit het gebied gesproken over de opgaven. De betrokken overheden bouwen zo met een gestructureerde planmatige aanpak door op de resultaten van het Living Lab. Het doel is een gebiedsvisie en -plan op hoofdlijnen.

Landbouw, water, natuur, recreatie en leefbaarheid

Actuele thema’s bepalen de agenda en de doelen van de gebiedsaanpak. Er wordt gezocht naar een toekomstbestendig landbouwsysteem en naar een verbeterde balans tussen recreatie, landbouw, landschap en natuur. Daarnaast is er aandacht voor het herstel en verbetering van natuur, biodiversiteit, waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. Bovendien wordt gekeken naar de leefbaarheid in de kernen. Denk aan betaalbare woonruimte en het (basis) voorzieningenniveau (o.a. supermarkt, school en zorg). Afgelopen maanden dachten diverse personen en organisaties uit het gebied mee over de beoogde aanpak. Per thema worden nu werkgroepen opgericht. De eerder betrokken personen worden hiervoor uitgenodigd. Op 22 augustus komen de werkgroepen voor het eerst bij elkaar in Het Blanke Schot in Uddel, om 19:00 uur. Iedereen is welkom om deze eerste aftrap bij te wonen. Je kan je dan informeren over wat er gaat gebeuren en op welke wijze je een bijdrage kan leveren. Je kunt je hiervoor aanmelden op www.gebiedsaanpakgeus.nl.