Verstoring broedende vogels

ERMELO - Hondeneigenaren kunnen straks niet overal hun honden op de heide laten loslopen. Dit staat in het gemeentelijk beheerplan heidegebieden. Dat plan is vastgesteld door het college van B&W na het Herstelprogramma Recreatiezonering van de provincie.

Op de Groevenbeekse Heide wil de gemeente het hondenlosloopgebied in stand houden. Op de Ermelosche Heide botst het hondenlosloopgebied met de instandhoudingsdoelstellingen voor de vogelsoorten. Daar is voor een deel een hondenlosloopgebied vóór 8.00 uur en ná 16.00 uur. Dit heeft te maken met de schaapskudde die op de heide graast. Maar hier wordt het hondenlosloopgebied volledig opgeheven. Ook op het Houtdorper- en Speulderveld is het de bedoeling dat een aanlijngebod blijft gelden. ,,Voor de natuur is het beste om alle hondenlosloopgebieden op te heffen,” aldus wethouder Ronald van Veen. ,,Maar van de 7 losloopgebieden voor honden in het buitengebied blijven er 6 over. Dus de plek waar het hondenlosloopgebied vervalt doet het minste pijn.”

Recreatiedruk

De recreatiedruk wordt ook op de hei en in de bossen van Ermelo steeds hoger. Dit leidt tot verstoring van broedende vogels, door onder andere loslopende honden en tot vertrapping en verstoring van leefgebied van slangen en hagedissen. Over het algemeen zijn diersoorten van open terreinen gevoeliger voor verstoring dan diersoorten van bossen. In het beheerplan zijn overigens nog een aantal andere maatregelen opgenomen. Deze zijn met name gericht op het verminderen van het aantal wandelpaden om zo grotere vlakken natuur rust te bieden. Wat de single-track MTB-route bij de Ermelosche Heide betreft, zetten de betrokken partijen de gesprekken voort. De komende periode gaan zij samen afspraken maken over openstellingsregels en de verdere invulling van de recreatiezonering. De gemeenteraad neemt hierover nog een definitief besluit. Er is voor betrokkenen nog de mogelijkheid in te spreken. Van Veen: ,,Behoud van natuur is in onze groene gemeente een prioriteit. Als eenmaal een hondenlosloopgebied gesloten is, gaan wij handhavend optreden in gebieden waar sprake is van een aanlijngebod.”