Onveilige situaties voor visueel gehandicapten

ERMELO – Hinderlijk gestalde (brom) fietsen in de omgeving van het station Ermelo zullen sneller worden verwijderd. De gemeente heeft dit besluit genomen omdat deze verkeerd gestalde fietsen het straatbeeld zodanig ontsieren dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook veroorzaken deze fietsen vaak hinder voor de overige weggebruikers.

Met name bij het NS station is sprake van (brom)fietsen, die op dusdanige wijze geplaatst worden dat het geheel erg rommelig aan doet en dat de doorgang belemmerd wordt. Daarnaast worden er ook (brom)fietsen op de gidslijnen geplaatst waardoor er een onveilige situatie ontstaat voor visueel gehandicapten. Er zijn ruim voldoende stallingsmogelijkheden in de omgeving van het NS station. In de praktijk komt het echter met zeer grote regelmaat voor dat, onder tijdsdruk of simpelweg omdat men een vrije stalling te ver lopen vindt, een (brom)fiets op een willekeurige plaats tegen hekken, bomen, zijwanden van de stallingen of op het trottoir wordt geplaatst.

Label

Overigens worden de fietsen niet meteen weggehaald. Er wordt eerst een label op de fiets aangebracht met het verzoek deze fiets alsnog te verwijderen. Bij hinderlijk gestalde fietsen krijgt men 1 dag de tijd. Ook fietsen die de maximale stallingsduur van 28 dagen overschrijden, worden verwijderd. Hiervoor wordt ook eerst een label aangebracht.