Groenstrook is geen parkeerstrook

ERMELO - De eigenaren van restaurant Lazy Tiger moeten binnen vier weken een einde maken aan de parkeerproblemen. Dinsdag deed de rechter uitspraak tijdens een bodemprocedure bij de Raad van State. De uitbater moet nu 29 parkeerplaatsen op eigen terrein creëren en de grasbetonblokken weghalen.

Mocht dit eind september niet gerealiseerd zijn dan worden de opgelegde dwangsommen á €75.000,- omgezet in een boete. Begin dit jaar deed de bestuursrechter hierover al een uitspraak. Hij oordeelde dat bezoekers van een restaurant in Ermelo voortaan hun auto niet meer in de groenstrook mochten parkeren. Vervolgens legde de gemeente Ermelo het bedrijf een dwangsom op. Maar daar was Gertjan Tomassen, eigenaar van het restaurant, het niet mee eens. Hij maakte bezwaar. De Raad van State heeft de behandeling hiervan uitgesteld tot nu.

Handhaving

De Stichting DOEH diende verschillende handhavingsverzoeken in bij de gemeente omdat omwonenden van het restaurant structureel overlast ervaren. Het chronische tekort aan parkeerplaatsen op het terrein is het gevolg van het feit dat het terras groter is dan bij de omgevingsvergunning was aangevraagd. Daardoor parkeren veel gasten in de groenstrook. De Raad van State stelt nu dat de bermblokken in strijd zijn met de groenbestemming. De ondernemers moeten ze verwijderen. Tomassen probeert het nu op te lossen door parkeerplaatsen te creëren aan de overkant van de weg, op het terrein van de eendenslachterij. Maar de afstand tussen het restaurant en die parkeerruimte is naar alle waarschijnlijkheid te groot.