Landgoed officieel overgedragen

ERMELO – Vrijdagavond verzamelden een grote groep mensen zich op het park voor het monumentale gebouw De Hooge Riet. Vertegenwoordigers van Heijmans, Draisma, GGz Centraal, Welzijn Ermelo en het college van B&W Ermelo en natuurlijk de bewoners en eigenaren van de appartementen, terraswoningen en andere woningen op het landgoed. Het was een feestelijk moment omdat hiermee het eigendom officieel werd overgedragen aan de bewoners en de gemeente Ermelo.

Projectleider Marcel Sintemaartensdijk heette iedereen van harte welkom op dit buurtfeest ter gelegenheid van de oplevering en overdracht van het landgoed De Hooge Riet. Als eerste sprak Albert van Estrik van de Raad van Bestuur GGz Centraal als oud eigenaar van het terrein. Hij refereerde aan de rijke historie van het in 1939 gebouwde gebouw. ,,Een van de eerste sanatoria in Nederland die een passende omgeving boden voor mensen die moesten worden behandeld, eerst voor de rijkere bewoners, later voor alle patiënten die op Veldwijk werden opgenomen en daar zorg en veiligheid geboden kregen. Een deel van het terrein werd ingericht voor omgekeerde integratie. Eerder al werd op het landgoed Veldwijk verschillende paviljoenen afgebroken en op die plek werden woningen gebouwd. En nu de ontwikkeling van dit terrein. Er zijn de achterliggende jaren veel bestuurlijke overleggen geweest met verschillende wethouders en ambtenaren van de gemeente Ermelo, soms met elkaar de scherpte opgezocht, maar dat is goed want zie hier, het resultaat. Het is mijn uitdrukkelijke wens dat u als nieuwe bewoners wil bijdragen aan de verdere integratie van de cliënten op veldwijk. Door allereerst er gewoon te wonen in de directe omgeving van onze bijzondere zorg en onze bijzondere organisatie en dat u mogelijkheden zoekt om bij te dragen om onze cliënten thuis te laten voelen in hun eigen woonomgeving.’’

Statig

Vervolgens sprak wethouder Ronald van Veen namens de gemeente Ermelo. ,,Iedere keer dat ik met de trein station Ermelo uitreed, zag ik een groot monumentaal pand achter een grote tuin met een waterpartij. Dit 85-jarige pand heeft door de jaren heen diverse bestemmingen gehad. Het gebouw en het park vertellen het verhaal van ons verleden. Als treinreiziger zou je er geen weet van kunnen hebben waartoe het gebouw al die jaren voor diende. Je kon er als reiziger je eigen fantasie op loslaten. Als geboren en getogen Ermeloër, wist ik waartoe het pand diende, maar ik kwam er nooit. Het heeft iets koninklijks, iets statigs maar ook wat idyllisch.’’ Vervolgens refereerde hij aan het proces van renovatie en restauratie waarbij de oorspronkelijke details van het gebouw de Hooge Riet het uitgangspunt waren voor de renovatie. ,,Maar niet alleen het markante gebouw is gerenoveerd. Het gehele terrein wordt vandaag opgeleverd, ook de overige gebouwen hebben hun nieuwe bestemming. Al met al is het een gebied dat is getransformeerd van een terrein met zorg naar een terrein waar wonen zorgvuldig in de monumentale omgeving is ingepast.’’ De historische tuin van de Hooge Riet werd gisteren formeel overgedragen aan de gemeente. ,,Een stukje historisch groen, dat zo ons dorpsgezicht typeert wordt daarmee een park van Ermelo, een plek van ons allemaal.’’ Vervolgens feliciteerde hij de bewoners van het landgoed met de bijzondere plek.

Roots

Tenslotte sprak Mathilde Stam, directeur-bestuurder van Welzijn Ermelo nog enkele woorden. Zij legde uit wat Welzijn Ermelo kan en gaat doen voor de bewoners van De Hooge Riet. De buurtcoach Jacqueline Dijkslag is namens Welzijn Ermelo beschikbaar om allerlei zaken op te pakken met en voor de bewoners. Vervolgens werd het buffet geopend en werd er, onder begeleiding van passende muziek, genoten van een hapje, drankje en veel gezelligheid. De bewoners konden op enkele tafels voorwerpen leggen waarbij hun ‘roots’ naar voren kwam. Een object dat typerend is voor de streek waar hij of zij vandaan komt. Maar ook de museumcommissie van museum Parkzicht van GGz Centraal stond met een stand vol historisch materiaal over de geschiedenis van het monument.