Organisatie weet geld met donaties bij elkaar te krijgen 

ERMELO - Stichting Schapedrift heeft de elektrische mini shovel in gebruik genomen. Een jaar geleden sprak de organisatie de wens en de noodzaak uit om de oude op dieselolie lopende kniklader, te vervangen voor een schone elektrische mini shovel. De Schapedrift vindt het logisch en noodzakelijk dat er in een Natura 2000 gebied op een schone manier wordt gewerkt. Om de fikse financiële middelen bijeen te brengen, werd op 1 januari van dit jaar de shovel actie gestart.

Basis van deze actie werd de flyer die elke bezoeker van de Schaapskooi krijgt uitgereikt en waarmee er middels een QR code een donatie kan worden overgemaakt. Immers, vele kleintjes vormen uiteindelijk ook een mooi bedrag. Daarnaast werden en worden er diverse activiteiten georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt aan de shovel actie.

Sponsoren

Gelukkig meldden zich ook een aantal grotere sponsors die Schapedrift een warm hart toe dragen. Door de gezamenlijke donatie van €.25.000,- van The Vanneau Foundation en Kievhorst Properties B.V., in april van dit jaar, wisten wij zeker dat wij ons doel van €.50.000,- zouden kunnen bereiken. Zij werden op dat moment hoofdsponsor van onze actie. De mini shovel kon worden besteld en leverancier Weidemann en huisbankier Rabobank droegen ook nog eens bij, waardoor het streefbedrag nog dichterbij kwam.

Donaties

Afgelopen vrijdag was het dan zo ver. Tijdens een korte bijeenkomst waarbij aanwezig de hoofdsponsors, het shovel actieteam en het bestuur van Stichting Schapedrift, werd de elektrische mini shovel door de sponsors voorzien van enkele stickers en daarmee officieel in gebruik genomen. De shovel actie loopt nog door tot het einde van dit jaar want we zijn er nog niet helemaal. Het bestuur van Stichting Schapedrift is dankbaar voor alle donaties, groot en klein. Want ook zonder al die donaties hadden wij ons doel niet kunnen bereiken.