Wasserij en kwekerij maken plaats voor honderd woningen 

ERMELO – Er liggen bouwplannen voor honderd woningen op een deelgebied van het terrein van Landgoed Veldwijk in Ermelo. Eind november zullen de plannen als hamerstuk tijdens de raadsvergadering worden behandeld. Als alles volgens plan verloopt kan de bouw dan over een jaar beginnen. Het is de opmaat naar nog eens ongeveer driehonderd woningen in het parkachtige gebied waar het psychiatrisch ziekenhuis geen gebruik meer van maakt. Slingerpark Ermelo is een samenwerking tussen Van de Kolk Bouw B.V. en NCB Projectrealisatie B.V., die samen dit deelgebied van Landgoed Veldwijk gaan (her)ontwikkelen.

De helft van de nieuwe woningen wordt gebouwd in het sociale segment en betaalbare middensegment. 28 woningen zullen toegevoegd worden aan het woningbestand van woningcorporatie Uwoon. Daarnaast worden er grondgebonden woningen en appartementen in verschillende prijscategorieën gebouwd, waardoor er een diversiteit aan woningen ontstaat.

Gelaagd landschap

Veldwijk ligt in een uniek gelaagd landschap. De woningen worden gebouwd in de hoek van de Horsterweg en de Oude Nijkerkerweg. Het gebied is getransformeerd van boerenerf naar landgoed. Het bood Veldwijk vervolgens plaats voor zorg. Veranderende inzichten in de zorg hebben het landgoed beïnvloed en hoewel enkele zichtrelaties zijn verdwenen, zijn de historische assen herkenbaar en is de structuur van Veldwijk intact gebleven. Met de ontwikkeling van dit gebied wil de projectontwikkelaar de structuur van Veldwijk versterken. Door nieuwe functies toe te voegen en ruimtes beter te definiëren benadrukt men de historische gelaagdheid van het landgoed. Met eigentijdse woonvormen en thema’s zoals natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en biodiversiteit sluit het plan op actuele maatschappelijke behoeften.

Verkeer

Van oudsher lopen er slingerpaden (de 'Slingers' genoemd) door Veldwijk. Met de ontwikkeling van dit deelgebied worden een nieuwe serie gevarieerde slingers toegevoegd aan het netwerk en voorzien deze van nieuwe uitnodigende speel- en ontmoetingsplekken. Het autoverkeer van en naar de nieuwe woonwijk gaat via de Klinkertlaan en de Horsterweg. Voor fietsers komt een ontsluiting op de Oude Nijkerkerweg.