College heeft oog op Buitenbrinkweg 14

ERMELO – Het college heeft vanmorgen een nieuwe locatie voor mogelijke noodopvang van asielzoekers bekend gemaakt. Het gaat om ruim 2 hectare aan de Buitenbrinkweg 14 in Ermelo. Uit de eerste screening voldoet deze locatie het beste aan alle opgestelde locatiecriteria.

In 2022 begon men met het onderzoeken van een mogelijke locatie voor opvang aan de Horsterweg. In maart 2023 hebben het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente Ermelo gezamenlijk besloten om de procedure voor de tijdelijke noodopvang op het voormalige voetbalveld aan de Horsterweg tijdelijk stop te zetten. Dit besluit werd genomen vanwege de noodzaak van meerdere aanvullende en tijdrovende onderzoeken om te bepalen of het haalbaar is om de noodopvang op deze locatie snel te realiseren. Deze extra onderzoeken veroorzaakten aanzienlijke vertraging en onzekerheid, waardoor een snelle uitvoering niet mogelijk was. Tijdens deze periode werd een motie 'wensen en bedenkingen' aangenomen en uitgevoerd. 

Opdracht

,,Iedere gemeente in Nederland heeft de opdracht een bijdrage te leveren aan de problematiek rond noodopvang van mensen die gevlucht zijn," vertelt burgemeester Hans van Daalen. Op 18 april gaf de gemeenteraad het college de opdracht om onderzoek te doen naar de meest geschikte locatie voor de opvang van ongeveer 100 asielzoekers gedurende een periode van vijf jaar. Dit onderzoek zou in overeenstemming zijn met de verwachte taakstelling van de gemeente Ermelo volgens de Spreidingswet. Gedurende deze periode werd op verschillende manieren informatie verzameld voor het locatieonderzoek. Naast een interne inventarisatie van mogelijke locaties konden de inwoners van Ermelo ook hun inbreng geven.

Suggesties

Via het Online Dorpsgesprek, e-mails en telefoongesprekken hebben meer dan 40 inwoners suggesties aangedragen. Sommige suggesties overlapten elkaar, en sommige waren te vaag om te onderzoeken, zoals 'buitengebied'. Uiteindelijk resulteerde dit in 25 locaties die onderzocht zouden worden, op basis van vooraf bepaalde locatiecriteria. Natuuronderzoeken en andere specifieke onderzoeken waren op dat moment nog niet uitgevoerd. De raad wordt nu gevraagd 130.000 euro beschikbaar te stellen voor een nader onderzoek. ,,Het COA is akkoord met deze locatie. De buurt wordt vandaag ingelicht,” vertelt burgemeester Hans van Daalen. ,,We willen nadrukkelijk optrekken met omwonenden.”

laagblijvers