'Minder molens is minder hinder'

ERMELO - Het aantal is niet in beton gegoten, maar dat er een windpark Horst & Telgt komt wel. Dat was de boodschap van gedeputeerde Ans Mol maandagavond. Meermalen sprak ze de gemeenteraad aan op het feit dat juist zij gekozen hebben voor zeven windmolens. ,,U bent zelf met het initiatief gekomen, een plan met zeven windmolens. U heeft de Provincie gevraagd dit plan over te nemen." Toch sputtert het merendeel van de raad nu tegen. Met 'voortschrijdend inzicht' kiest het merendeel nu voor maximaal vier windturbines.

,,Wat zijn de ruimtelijke argumenten om nu terug te gaan naar vier?" aldus Mol. De gedeputeerde noemt het zelfs gunstig dat er in Ermelo een windpark komt aangezien de gemeente Ermelo ook graag een nieuw industrieterrein wil realiseren. De energie opwek zou meer kansen bieden voor de realisatie van een nieuw bedrijventerrein. Woningbouw zou dan op de locatie van Kerkdennen kunnen, mits de huidige bedrijven willen verhuizen.

Minder hinder

De huidige gemeenteraad wil vasthouden aan de plaatsing van vier of maximaal vijf windmolens. ‘Minder molens is minder hinder’. Volgens Pieter Stam (SGP) vindt de initiatiefnemer vijf windturbines ook rendabel. Mol stelt echter dat de initiatiefnemer een plan voor zeven heeft ingediend. Een aantal raadsleden vraagt de gedeputeerde te wachten op landelijke normen, maar dat is volgens Mol niet altijd een voordeel. Zij wil de plannen beoordelen binnen de gestelde kaders. Er loopt nog een onderzoek naar de wespendief. Dat zou nog kunnen leiden tot een vermindering van twee (oostelijke) molens. Mol: ,,Natuurlijk vinden we het belangrijk dat er draagvlak is. Een definitief besluit moet echter worden genomen op basis van objectieve bevindingen, anders komt er nergens een windpark.”

Overlast

Op 27 november worden de uitslagen van het onderzoek naar de wespendief bekendgemaakt. De uitkomsten daarvan bepalen de mogelijkheid van de twee oostelijke windmolens. Daarnaast benadrukt de gedeputeerde dat het aantal decibellen al is verlaagd en dat de slagschaduw vastgesteld is op nul uren om zoveel mogelijk overlast te voorkomen.