Krapte op arbeidsmarkt zorgt voor personele uitdagingen

ERMELO - Vrijdag was kandidaat Tweede Kamerlid Diederik van Dijk, in aanwezigheid van de Ermelose SGP-fractie en bestuur op werkbezoek bij GGz Centraal (Veldwijk) en de bedrijvenkring Ermelo.

Door krapte op de arbeidsmarkt heeft Veldwijk te maken met personele uitdagingen terwijl de complexiteit toeneemt. Dit zorgt voor financiële uitdagingen. Vooral vanwege de zwaarte van het werk en steeds meer administratieve lasten is er een grotere uitstroom onder nieuw personeel. De tijd die wordt besteed aan administratie kan niet besteed worden aan cliënten waardoor de wachtlijsten langer worden. GGz voelt de maatschappelijke plicht om de deur open te houden voor cliënten, in tegenstelling tot sommige instellingen die de deur niet opendoen voor cliënten met een zwaardere zorgvraag.

Korte contactlijntjes

Na de presentatie kregen de aanwezigen een rondleiding langs speciale behandelkamers. Diederik van Dijk gaf aan straks als Tweede Kamerlid korte contactlijntjes te willen houden.

Bedrijvenkring Ermelo

Vervolgens ging het SGP-gezelschap naar een presentatie van de Bedrijvenkring Ermelo. Ondernemers groeien uit hun jasje. Bedrijvigheid is van groot belang voor Ermelo. Bedrijventerreinen zijn vol en ondernemingen willen en moeten toekomstbestendig ontwikkelen. Daarom is een Ecopark langs de A28 nodig waar op een slimme, landschappelijke manier een bedrijventerrein gevormd kan worden. Een plek waar bedrijven worden gehuisvest die zich willen vergroenen (groen op het dak) en aanpassen aan de natuurlijke omgeving.

Energiepositief 

Het park, bedoeld voor de lokale ondernemers, moet energiepositief worden. Dus meer opwekken dan verbruiken. Hiervoor is stroomopwekking nodig. Windmolens zijn daarom van essentieel belang. Rond de windmolens komen groene zones en daaromheen de bedrijven. Niet in rechte lijnen maar creatief omgaan met de combinatie natuur en bedrijvigheid. Het initiatief, een traject van 8-10 jaar, komt vooral vanuit de ondernemers met korte lijnen met de wethouder. De gemeenteraad heeft destijds bij de vaststelling van de Omgevingsvisie een amendement van Pieter Stam (SGP) aangenomen om dit Ecopark als idee mee te nemen. Het is tijd om verdere stappen te ondernemen.