Maximumprijs goedkope sociale koopwoningen verhoogd 

ERMELO - Vanaf 1 januari 2024 wordt de maximumprijs voor goedkope sociale koopwoningen in de gemeente Ermelo verhoogd naar € 285.000,00. Nu is dat € 260.000,00. Deze grens groeit mee met de landelijke betaalbaarheidsgrens.

De maximum prijs voor duurdere sociale koopwoningen is gelijk aan de NHG-grens. Dat is de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie. Die bedraagt per 1 januari 2024 € 435.000,00. Er geldt een overgangsperiode. Voor woningen die na 1 januari 2024 klaar zijn geldt de norm zoals deze gold bij het ondertekenen van de overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Bij een doorverkoop van een gerealiseerde woning geldt een norm die op dat moment actueel is. Bestaande goedkope sociale koopwoningen, die zo zijn bestemd in het bestemmingsplan, mogen daarom per 1 januari 2024 worden verkocht tegen een maximumprijs van € 285.000,00.

Woningbouwopgave

De gemeente heeft een grote woningbouwopgave Daarbij neemt ieder woningbouwplan tenminste 50% sociale woningbouw (sociale huur of goedkope sociale koopwoningen) op. De gemeente streeft per woningbouwproject naar het realiseren van 11% duurdere sociale koopwoningen en 6% woningen met een middenhuur. Dit betekent dat er de komende periode in de gemeente Ermelo binnen meerdere segmenten woningen uit de sociale koopsector gebouwd worden.