Samenwerking Stichting Leergeld Randmeren en Jeugdfonds Sport & Cultuur

ERMELO - Vorige week hebben Aukje Sinte Maartensdijk van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Laurens de Kleine van Leergeld Randmeren een samenwerkingsconvenant ondertekend. Beide organisaties willen hiermee voorkomen dat kinderen uit gezinnen met geldzorgen worden buitengesloten. Ze bieden verschillende voorzieningen aan op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Dat gebeurt via doorverwijzing (voor materiele en/of immateriële ondersteuning) en signalering/agendering van structurele belemmeringen.

Voor ouders/verzorgers moet het eenvoudiger worden om meerdere voorzieningen aan te vragen. Beide partijen gaan het aanbieden van een breder pakket aan voorzieningen voor de doelgroep(en) verbeteren. De samenwerking is een pilot en mocht die aanslaan dan is het de bedoeling dit uit te breiden naar meerdere Leergeldstichtingen in het hele land. Sinte Maartensdijk en De Kleine zien in deze samenwerking een voordeel voor kinderen die moeten opgroeien in een arm gezin. “Uiteindelijk is ons doel om armoede te bestrijden en te voorkomen”, aldus beide ondertekenaars.