'Ruimte voor ontwikkelen bedrijventerrein A28'

ERMELO – Het college van B&W vraagt de provincie opnieuw of het aantal windmolens in Ermelo kan worden beperkt tot vijf. Deze zienswijze is onderbouwd met een rapport van Arcadis. Hieruit blijkt dat een goede landschappelijke inpassing zich beperkt tot vijf. ,,Zo willen we zoveel mogelijk ruimte houden voor ontwikkeling van een bedrijventerrein,” zegt wethouder Ronald van Veen.

Eind vorig jaar bezocht gedeputeerde Ans Mol Ermelo. Zij zei dat het aantal windmolens niet in beton gegoten was. Meermalen stelde ze dat juist de gemeenteraad gekozen had voor zeven windmolens. Het terugbrengen van het aantal windturbines kan alleen als er ruimtelijke argumenten zijn en die worden onderbouwd. ,,U heeft de Provincie gevraagd dit plan over te nemen," zei ze in november vorig jaar. Toch sputtert het merendeel van de raad nu tegen. Met 'voortschrijdend inzicht' zag men liever maximaal vier windturbines. Het college probeert nu met de zienswijze het aantal tot vijf te beperken. Ook vraagt men de vergunning te laten vervallen indien het windpark niet binnen een termijn van drie jaar tot ontwikkeling komt na het onherroepelijk worden van het plan.

Omgevingskwaliteit

Vanwege de betere landschappelijke inpassing zijn er goede ruimtelijke argumenten om terug te gaan van vijf plus twee naar vijf of vier molens. De kans is klein dat de provincie het plan gaat aanpassen op basis van een ongefundeerd argument. Daarom verwijst het college naar het advies van de commissie omgevingskwaliteit. Deze heeft aangegeven dat zij adviseert om de twee oostelijke windmolens te laten vervallen, zodat er een lijnopstelling van vijf windmolens langs de A28 worden gerealiseerd. Of dit advies voldoende is, moet blijken.

Beperkingen

Met het vergunnen van vijf windmolens wordt het risico voor de geringe extra beperkingen die de landelijke normen of het overgangsrecht mogelijk met zich meebrengen uitgesloten. Gezien het grote belang wat het college hecht aan het realiseren van het Ecopark A28 is dit een legitiem punt om met een zienswijze in te brengen. Het indienen van een zienswijze van vier windmolens wordt sterk afgeraden, omdat dit buiten de kaders van het plan valt en de business case niet haalbaar is. Het windpark is noodzakelijk voor de realisatie van het Ecopark A28.