Fietspad ontbrekende schakel in fietsnetwerk 

ERMELO – Volgende week vergadert de gemeenteraad opnieuw over de toekomst van de Schaapsdijk. Het college vraagt de raad akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een krediet van € 1.714.000,-.

Meer dan tien jaar geleden werd er al gesproken over een fietspad Zeeweg-Schaapsdijk als ontbrekende schakel in het Ermelose Fietsnetwerk. In 2017 werd er een rapport in samenwerking met de buurtvereniging en bewoners opgesteld waarbij de variant van een vrijliggend fietspad het beste bleek. Er waren destijds vijf varianten om een connectie te maken tussen het fietspad dat nu eindigt op de kruising Zeeweg-Telgterweg en de Buitenbrinkweg. Op 9 december 2020 diende de SGP samen met Progressief Ermelo en de ChristenUnie een motie in om onderzoek te doen naar de haalbaarheid en financiële consequenties van het omvormen van de Schaapsdijk naar een fietsstraat. Die motie haalde het met steun van BurgerBelangen Ermelo.  

Uitstel

Met vereende krachten is nu de omgevingsvergunning aangevraagd om nog gebruik te kunnen maken van beschikbare subsidies. Hoewel de subsidie formeel is verlopen, is deze na overleg met de provincie nog steeds beschikbaar. Een laatste uitstel tot eind april 2025 is afgesproken, waarbij de omgevingsvergunning een essentiële rol speelt. De aanleg van het fietspad vereist het verwijderen van bossage op verschillende locaties. Het ontwerp is echter zorgvuldig opgesteld om schade te minimaliseren, waarbij de meest waardevolle bomen behouden blijven en cultuurhistorische houtwallen zoveel mogelijk worden gespaard. Bovendien wordt er gezorgd voor boscompensatie, voornamelijk op particuliere grond aan de Zeeweg. Extra beschermingsmaatregelen worden getroffen voor dassen langs de Zeeweg, zoals het plaatsen van rasters en een onderdoorgang.

Vrijliggend

Met de goedkeuring van dit voorstel wordt de aanleg van het vrijliggende fietspad Zeeweg-Schaapsdijk mogelijk gemaakt. Hierdoor ontstaat een complete fietsroute vanaf de rotonde aan de Arendlaan/Oude Nijkerkerweg tot aan strand Horst en verder. Het ontwerp is al in een vroeg stadium afgestemd met grondeigenaren en natuurbeschermingsorganisaties om rekening te houden met diverse belangen. Doel is om de uitvoeringswerkzaamheden te starten in najaar 2024 en voor mei 2025 afgerond te hebben.