VAD als eerste uitgelicht in Pannenfabriek

ERMELO - Donderdagavond heeft wethouder Hugo Weidema een aftrap gegeven van de promotie van de uitgebreide Canon van Ermelo. Vijftig vensters geven een overzicht van belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Ermelo. ,,Het mooie is dat het niet alleen de vensters zijn, maar dat het ook met een strip komt in het Ermelo's weekblad en dat er activiteiten omheen komen in het dorp en daarbuiten om het nog levendiger te maken," vertelt Weidema, die de drie partijen bedankt die de samenwerking gezocht hebben; De Vereniging Historisch Ermeloo (VHO), het Natuur- en MilieuPlatform en museum Het Pakhuis.

De eerste Canon van Ermelo dateert uit 2010 en had 35 vensters. Ieder venster bevatte een korte tekst met een paar afbeeldingen en gaat over de periode tot 1972. Omdat de blik op de geschiedenis regelmatig verandert, is ook de lokale Canon opnieuw bekeken. Verschillende partijen hebben daarna de handen ineengeslagen om alle vensters te herschrijven en nieuwe vensters toe te voegen. ,,Door de herijking van de landelijke Canon hebben we ook de lokale vensters onder de loep genomen," vertelt Hans Gerards namens de VHO. ,,We hebben ook meer aandacht aan vrouwen in de Ermelose geschiedenis besteed en ook de geschiedenis na 1972." In de Pannenfabriek zijn vitrines gevuld met de geschiedenis van de Verenigde Autobus Diensten (VAD).

Strips 

Hiermee is de promotiecampagne gestart. Dit venster werd woensdag uitgelicht in het Ermelo's Weekblad middels een korte serie striptekeningen. De strips zijn getekend door Niek Stegink. Hij is als kunstenaar werkzaam bij de stichting Leonardo da Vinci. Dit project maakt een vertaalslag van de Canon zoals die online te vinden is, naar een levendige presentatievorm. De realisatie van de uitgebreide Canon kwam tot stand met inzet van Lianne Bloemen namens Cultuurkust.