Restaurant voldoet niet aan parkeernorm

ERMELO – Restaurant Lazy Tiger aan de Julianalaan heeft vanaf gisteren noodgedwongen haar deuren gesloten. Voorafgaand aan dit bericht werden alle klanten die gereserveerd hadden hierover geïnformeerd. Aanleiding van deze sluiting is een dwangsom van 40.000 euro per week die de gemeente uiteindelijk heeft opgelegd omdat het restaurant niet aan de parkeernorm voldoet. 

Die dwangsommen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat er wél aan de norm wordt voldaan. Om aan de parkeernormen te voldoen, zijn er verschillende mogelijkheden. Hiervoor heeft de eigenaar wel een voorstel gedaan, maar dat was niet de oplossing waar de gemeente zich in kon vinden.

Oorspronkelijke vergunning

Eigenaar van het restaurant Kristiana Gederte meldde gisteren dat zij de deuren van het restaurant gesloten moet houden. Het restaurant Lazy Tiger heeft de parkeerplaatsen bij de bouw anders aangelegd dan waarvoor de oorspronkelijke vergunning was aangevraagd én verleend. Om die reden is de gemeente in 2020 al gestart met een handhavingstraject, er zijn toen dwangsommen opgelegd, daar is tegen geprocedeerd, De uitkomst daarvan was dat de last concreter en vollediger omschreven moest worden. In 2023 zijn opnieuw dwangsommen opgelegd. Die zijn inmiddels verbeurd en worden ingevorderd.

Dwangsommen

Omdat tot op heden niet wordt voldaan aan de norm is er op 1 februari 2024 door de gemeente een brief gestuurd waarin het college kenbaar maakte dat men voornemens was om (nieuwe) lasten onder dwangsom op te leggen. ‘In die brief hebben wij de overtreder de gelegenheid geboden om een zienswijze in te dienen. Van deze gelegenheid heeft de eigenaar gebruik gemaakt. Er kwam op 15 februari een zienswijze, maar dat was niet voldoende om af te zien van handhavend optreden. In maart volgden voor de tweede keer (hogere) dwangsommen. Die begunstigingstermijn verliep deze week. De gemachtigde van Lazy Tiger heeft aan het college op het laatste moment (vorige week) gevraagd om uitstel te krijgen. ,,Het college heeft dat uitstel afgewezen. Hierop is op 16 april 2024 bij de voorlopige voorzieningenrechter gevraagd om een schorsing," meldt de persvoorlichter. ,,Dit is op 17 april 2024 afgewezen door de rechter. De dwangsommen die vorige maand zijn opgelegd, blijven dus van kracht."