Sociale controle in haven, geen verdachte activiteiten waargenomen 

ERMELO - Afgelopen week was het de Week tegen Ondermijning. Hierbij werken de drie gemeenten Harderwijk, Putten en Ermelo samen. De burgemeesters van deze drie gemeenten zijn tevreden over de lokale opbrengst. ‘We zijn het hele jaar door alert op signalen van ondermijning, want samen staan we voor een gezond en veilig leefklimaat in onze gemeenten. Het is goed om daar in de Week tegen Ondermijning extra aandacht aan te besteden.’

Ondermijnende activiteiten zijn heel divers. Zo kan het gaan om de productie en handel in drugs en illegale lozingen. Het gaat om illegale activiteiten waarvoor criminelen gebruik maken van legale bedrijven, veelal in het buitengebied. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Om dit aan te kunnen pakken zijn de gemeente en politie vaak afhankelijk van signalen van inwoners en ondernemers. Hans van Daalen, burgemeester van Ermelo: ,,In Ermelo is er een informatieve en preventieve controle geweest bij de jachthaven strand Horst. De reacties waren erg positief. Er werd aangegeven dat er veel sociale controle is in de haven, er zijn geen verdachte activiteiten waargenomen. Hoe men ondermijning kan herkennen was niet bij iedereen goed bekend, de informatie werd daarom erg gewaardeerd. Goed dat we hiermee weer een stap hebben gezet in de herkenning, en daarmee bestrijding van ondermijning."

Arbeidsinspectie

Jeroen Joon, burgemeester van Harderwijk: ,,Deze week hebben we samen met diverse partners, waaronder de Nederlandse arbeidsinspectie, een uitgebreide controle gehouden bij een bedrijf op Lorentz. We richtten ons daarbij specifiek op de bedrijfsvoering, arbeids- en leefomstandigheden van personeel en arbeidsmigranten en andere mogelijk illegale praktijken. De controle bracht diverse zaken aan het licht die niet in orde waren. Waar mogelijk treden we daar meteen tegen op. Sommige constateringen vragen om nader onderzoek. Samen met onze partners zullen we daar de komende tijd vervolg aan geven, want laat heel duidelijk zijn: voor ondermijning is in Harderwijk en Hierden geen plek." Henk Lambooij, burgemeester van Putten: ,,In Putten vonden de controles plaats op het bedrijventerrein Keizerswoert. In nauwe samenwerking met de Omgevingsdienst, de toezichthouders (Boa's) van de gemeente en de politie zijn 109 van de 127 bedrijven gecontroleerd. Van de overige 18 bedrijven (voornamelijk kleine bedrijven) was niemand aanwezig en/of niet in staat om ter plaatse te komen. De controle bracht diverse overtredingen, met name milieudelicten, aan het licht die door de Omgevingsdienst worden opgepakt. Door de ondernemers goed te informeren over ondermijning en de schade die dit kan aanrichten, hoop ik dat de alertheid en de bereidheid om zaken te melden omhooggaat. En dat niet alleen van de ondernemers, maar zeker ook van de inwoners in onze gemeente. Melden kan bij de politie, maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Sámen kunnen we een vuist maken tegen zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Ik waardeer het dat de ondernemers van Keizerswoert positief meewerken aan de controles'.