39 nieuwe projecten

ERMELO - De capaciteit binnen de gemeente Ermelo op het gebied van duurzaamheid wordt meer dan verdubbeld. Op dit moment wordt er circa 3,4 fulltime-eenheid besteed aan dit onderwerp. Deze capaciteit is niet voldoende om de duurzaamheidsvisie en alle daaraan verbonden activiteiten uit te voeren. Er wordt een uitkering aangevraagd uit de CDOKE-gelden, een overheidsbudget voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. 

Een duurzaam Ermelo is aantrekkelijk om te wonen, te werken en te verblijven. Dat is waar de gemeente Ermelo voor staat met de nieuwe visie duurzaamheid. Het heeft als doel om Ermelo toekomstbestendig, groen en energieneutraal te maken. De visie biedt meerwaarde door te focussen op lokale samenwerking, innovatie en efficiënte besteding van middelen, waardoor de gemeente leefbaarder en economisch sterker wordt. De visie met bijbehorend uitvoeringsprogramma wordt voor het zomerreces voorgelegd aan raad.

Veerkrachtiger

Met de nieuwe visie Duurzaamheid legt de gemeente een basis voor een groener en veerkrachtiger Ermelo. En is mede tot stand gekomen dankzij een uitgebreid participatietraject met inwoners, ondernemers, de gemeenteraad en andere stakeholders. De ambitie is dat Ermelo in 2050 klimaatneutraal is, wat wil zeggen dat er geen negatieve invloed meer is op het klimaat. Om dat te bereiken gaat de gemeente aan de slag met de volgende vier strategische doelen:
1. Energietransitie: Ermelo is energieneutraal in 2050;
2. Circulair Economie: in 2050 100% circulair (afvalvrij);
3. Klimaatadaptatie: Ermelo klimaatbestendig in 2050;
4. Biodiversiteit: Ermelo natuurpositief in 2050.

Aantrekkelijk

,,In Ermelo willen we onze ecologische voetafdruk verkleinen, de natuur beschermen en onze gemeenschap weerbaar maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Innovatie, creativiteit en samenwerking staan centraal in deze plannen. Met als hoofddoel een duurzaam Ermelo, waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te verblijven,” aldus wethouder Ronald van Veen. De Gemeente Ermelo wil samen met lokale bedrijven werken aan duurzaamheid. Bedrijven spelen een belangrijke rol in de lokale economie en kunnen koplopers worden in energiezuinige productie en de circulaire economie. De Gemeente Ermelo wil zelf het goede voorbeeld geven door duurzaam gedrag en uitvoering te bevorderen. Dit betekent dat de gemeente haar eigen gebouwen, voertuigen en machines verduurzaamt.

Nieuwe projecten

Met een brede variatie van 39 verschillende projecten wil Ermelo de duurzaamheidsdoelen bereiken. ,,Onze focus bij energietransitie zijn gericht op het beschikbaar houden van energie. Maar er zijn ook veel nieuwe projecten opgenomen. Zoals een onderzoek naar een Circulair Ambachtscentrum en het opstellen van een plan om bedrijverterreinen te vergroenen in het kader van biodiversiteit”, vertelt van Veen. De Gemeente Ermelo streeft naar een inclusieve transitie waarin iedereen kan deelnemen. Van Veen: ,,Dit betekent dat er aandacht is voor zowel de technische aspecten van de transitie als voor de sociale aspecten, zoals educatie. Maar ook op bewustwording, want bij minder verbruik is ook minder opwekking of afvoer nodig.”