Koninklijke opening nieuwe schoolgebouw Emaus College

ERMELO - Hare Majesteit Koningin Máxima opent woensdagmiddag 19 juni in Ermelo het nieuwe schoolgebouw van het Emaus College. Het Emaus College biedt voortgezet speciaal onderwijs voor zo’n 150 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. De leerlingen wonen thuis of in het naastgelegen orthopedagogisch behandelcentrum ’s Heeren Loo Groot Emaus.

Koningin Máxima opent samen met een leerling de nieuwe school. Vervolgens krijgt zij een rondleiding door het gebouw, waar leerlingen en leerkrachten in verschillende klaslokalen uitleg geven over hoe elke leerling hier op zijn eigen manier kan leren. Leerlingen tonen daarna het schoolplein dat verdeeld is in speelzones en een leertuin waar buitenlessen gegeven worden. Afsluitend gaat Koningin Máxima in gesprek met onder meer de leerlingenraad.

Theorie en praktijk

‘Iedereen kan leren!’ is het motto van het Emaus College. Leerlingen krijgen hier passende ondersteuning en maatwerkonderwijs in kleine klassen. Leerkrachten bieden daarbij veiligheid en structuur. Er is aandacht voor zowel theorie als voor praktijklessen zoals techniek, creativiteit, koken, sport en weerbaarheid. Het Emaus College is onderdeel van ’s Heeren Loo Onderwijs en een plek waar onderwijs, zorg en in een aantal gevallen ook wonen, bij elkaar komen. Op deze wijze kunnen behandeldoelen vanuit de zorg en het onderwijs elkaar versterken.