Bewoners ervaren intimidatie door medewerkers woningcorporatie  

ERMELO – Bewoners van de Retiefstraat en Witwatersrand ervaren intimiderende situaties en ze voelen zich onder druk gezet door woningcorporatie Uwoon. De huurders hebben de afgelopen maanden overlast gehad vanwege werkzaamheden aan de woningen. Uwoon wil deze woningen verduurzamen. Dit leidde echter bij een aantal bewoners tot zeer onprettige situaties. Uwoon kent dit geluid en voor een deel vindt men ook dat de woningcorporatie het niet altijd goed heeft gedaan.

De woningen zijn door Salverda onderzocht op asbest. Dit heeft bij een aantal huurders geleid tot grote inbreuk op de privacy gemaakt. ,,Er is ook niet helder gecommuniceerd wat er wel of niet weggehaald zou worden,” vertelt een van de bewoners. ,,Ook werden er binnenshuis diverse foto's gemaakt zonder voorafgaand toestemming te vragen.” Uwoon heeft in een brief en een informatieboekje uitgelegd waar er naar asbest gekeken zou worden, waar het zou worden verwijderd, waar niet en waarom. ,,Asbest op een plek waar gewerkt wordt, wordt weggehaald. Asbest op een plek waar niet gewerkt wordt en waar bewoners niet bij kunnen, wordt niet verwijderd. Dat is allemaal uitgelegd,” aldus de persvoorlichter van de woningcorporatie. ,,Ook dat daarvoor een medewerker door het huis moet lopen. Wat we niet van tevoren hebben gezegd is dat hij daarbij ook foto’s maakt. Dat is niet bewust gedaan. De medewerker heeft dat wel ter plekke verteld. Dat een enkele bewoner daardoor zich overvallen voelt en daar moeite mee heeft, begrijpen we en dat spijt ons.”

Onvrede

Uwoon trekt het boetekleed aan, maar dat helpt niet meer bij de betreffende bewoners. Zij zijn er echt klaar mee. ,,De plannen zijn ingrijpend en de manier van communiceren is echt intimiderend. Het voelt heel onprettig en daarbij verwachten ze telkens dat je je hele huis openstelt. Ook als de aannemer ineens met drie mensen op de stoep staat.” Meerdere buurtgenoten geven aan dat medewerkers van Uwoon nogal dominant overkwamen in woord en gedrag. Op vragen van huurders werd geopperd dat als men er moeite mee had, men maar naar de rechter moest gaan. Gevolgd door de zin: maar je krijgt toch geen gelijk! De voorlichter van Uwoon stelt dat het gaat om een kleine groep bewoners die vanaf het begin het niet eens was met de aanpak en dat de onvrede zich concentreert bij hen. ,,Een deel van hen wilde ons ook niet binnenlaten voor het toelichtende gesprek. Het is ons blijkbaar nog niet gelukt die onvrede weg te nemen. Daar blijven we ons best voor doen.”

Houtkachel

Een ander feit dat zorgde voor irritatie is dat houtkachels en open haarden zijn verwijderd. Dit doet de woningcorporatie sinds 2023 nadat er een nieuw beleid is vastgesteld. Deze maatregel is genomen om de veiligheid te verbeteren. Het is sindsdien niet langer toegestaan om open verbrandingstoestellen in de woningen te hebben. Bij verduurzaming of renovatie worden deze dus verwijderd. Bij de woningen aan de Retiefstraat en Witwatersrand is er geïsoleerd en er is een mechanisch ventilatiesysteem ingebouwd. ,,Als minimaal 70% van de bewoners instemt met ons voorstel dan is dat wettelijk gezien redelijk. Dan moeten de mensen die er tegen zijn toch meewerken,” legt de persvoorlichter uit. ,,De enige manier om het voorstel onredelijk te laten verklaren, is bij de rechtbank. We wijzen mensen op hun goed recht.”

Communicatie

Uwoon heeft een bewonersavond georganiseerd, een informatieboekje gemaakt. Men is bij alle bewoners geweest om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Maar het is de toon die de muziek maakt. ,, Buurtgenoten zijn langs de deur gegaan en meerdere bewoners gaven aan dat ze zich onder druk gezet voelden. Ze hebben daarom ja gezegd en hun medewerking gegeven. Niet omdat ze vrijwillig ingestemd hebben.” Ook zijn er een tiental mailtjes van bewoners onbeantwoord gebleven. Dat Uwoon nu spijt betuigt, lijkt als mosterd na de maaltijd. De bewoners hebben meermaals aan de bel getrokken, zonder dat ze zich gehoord hebben gevoeld.