'Een cruciaal besluit'

ERMELO - Vandaag heeft de Gedeputeerde Staten Gelderland besloten dat bedrijventerrein Veldzicht in Ermelo mee mag doen aan de pilot Energyhubs Gelderland.

Het bedrijventerrein Veldzicht werkt al geruime tijd aan de realisatie van een Smart Energy Hub. Bedrijven zijn technisch, juridisch en organisatorisch voorbereid. In mei 2024 is de Veldzichtse Energie Coöperatie Ermelo U.A. opgericht, statuten zijn vastgelegd en technische onderzoeken zijn uitgevoerd. De laatste stap was het verkrijgen van toestemming voor een groepsaansluiting, waarmee bedrijven onderling energie kunnen uitwisselen. Dit zorgt voor een efficiënter en effectiever gebruik van de energie-infrastructuur, waaronder opwekking, transport en opslag van energie.

Essentieel

Wethouder economie, Arap-John Tigchelaar, benadrukt het belang van deze ontwikkeling: ,,Dit besluit van de Gedeputeerde Staten Gelderland is cruciaal. Het stelt ons in staat om energie te behouden voor Ermelo, wat essentieel is voor de economische groei en ontwikkeling van onze bedrijven, evenals voor de werkgelegenheid in ons dorp. Bovendien is ons bedrijventerrein een voorbeeld voor andere terreinen in Nederland. Veel bedrijventerreinen en gemeenten volgen ons voorbeeld.”

Overbelasting

Heimen van Diest, voorzitter van de energiecoöperatie en ondernemer op Veldzicht, is verheugd met deze vooruitgang: ,,De bedrijven op Veldzicht hebben, net als vele anderen, te maken met de overbelasting van het elektriciteitsnetwerk. Dit leidt tot lange wachtlijsten bij netbeheerders voor nieuwe aansluitingen en verzwaringen, die niet voor 2029 kunnen worden opgelost. Wij lopen voorop met onze bedrijventerrein aanpak en hebben samen met de gemeente geïnvesteerd in kennis en inzicht. Samenwerking binnen deze Smart Energy Hub biedt een duurzame oplossing en maakt Veldzicht toekomstbestendig. We zijn dan ook blij deze volgende stap te kunnen zetten in samenwerking met ondernemers, gemeente Ermelo en de netbeheerder Liander.”