College teleurgesteld over antwoorden Defensie

ERMELO - Defensie heeft meer ruimte nodig en onderzoekt verschillende locaties. De komende jaren moeten er kazernes, munitiedepots en vliegvelden bijkomen. Het ministerie heeft voorkeurslocaties aangewezen. Hoewel er brede erkenning is voor de noodzaak van een sterker defensieapparaat, zijn er ook zorgen over mogelijke overlast.

Ook de gemeente Ermelo heeft zienswijze ingediend ten aanzien van de opgave die Defensie voor de locatie Ermelo heeft. ,,Daarnaast hebben wij onze zorgen geuit,” vertelt burgemeester Hans van Daalen. ,,Wat ons betreft gaat inbreiding boven uitbreiding en moet er beter gekeken worden naar koppelkansen.” Meer mensen gelegerd betekent bijvoorbeeld ook meer druk op de woningmarkt. Ook zijn er vragen over de netcongestie en bijvoorbeeld het beheer en herstel van natuurgebieden. Het college is daarmee enigszins teleurgesteld over de Nota van Antwoord. ,,Daar hadden we iets meer van verwacht,” aldus de burgemeester. Het college is ook onaangenaam verrast dat er nieuwe zoekgebieden rondom het kazerneterrein Ermelo zijn aangewezen waar zowel de grondeigenaren als de gemeente niet actief over geïnformeerd zijn. ,,Wij zullen hierover in gesprek gaan met defensie en samen met provincie en buurgemeenten hierin optrekken.”

Varianten

In het onderzoek is de bestaande kazerneterrein in Ermelo, gezamenlijk met het kazerneterrein Stroe, benoemd als redelijkerwijs te onderzoeken varianten binnen het alternatief ‘Versterken en concentreren van ondersteunende eenheden op één bestaande Defensielocatie.’ ,,In onze zienswijze hebben we verzocht duidelijkheid te geven over de opgave die defensie voor de locatie Ermelo heeft en hebben we onze zorgen geuit over de impact van uitbreiding van het kazerneterrein Ermelo op de omgeving.” De burgemeester is niet gelukkig met de zoekgebieden. Naast het feit dat een deel van de zoekgebieden is gelegen over gronden waar nu twee vakantieparken zijn gelegen, zijn de overige zoekgebieden gelegen in Natura2000 gebieden ( waarvan een deel op grondgebied Harderwijk). Niettemin heeft het Ermelose college nog steeds een positieve grondhouding ten aanzien van het onderzoek naar de ruimtevraag op Ermelo’s grondgebied. Echter wel binnen de grenzen van de huidige kazerne. Een uitbreiding buiten de gronden van de defensie is op dit moment niet bespreekbaar.