Vrijwilligerswerk is meer dan zomaar iets doen

ERMELO – Hoe graag hij ook een betaalde baan zou willen, voor Hrand Vartanian is het inzetten van zijn vaardigheden als vrijwilliger een vanzelfsprekendheid. Bij Vluchtelingenhulp Nederland kan Vartanian veel betekenen.

,,Het is een heel dubbel gevoel," vertelt de in 1996 uit Irak gevluchte Armeen. ,,Ik weet wat vluchtelingen meemaken, welke zaken er geregeld moet worden en ik versta de mensen." Vartanian weet welke wegen bewandeld moeten worden en kan daardoor veel voor mensen betekenen. Ook Josephien Steenhuis ervaart de dankbaarheid die je terugkrijgt als vrijwilliger regelmatig. ,,Ik doe veel werk voor de Zonnebloem en werk dus met ouderen. Daar moet je gewoon tijd voor nemen." Ze vindt het belangrijk om zinvol bezig te zijn. ,,Het is wel belangrijk dat je zelf de grenzen stelt van wat je kunt en wat niet." Ook ligt er een vraag wat nog vrijwilligerswerk is en welke werkzaamheden leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Dat spanningsveld is ook bij Stichting Pinel, die de Week van de Vrijwilligers organiseert, in beeld. Zeker nu er vanwege de komst van de Participatiewet mensen vanuit de Sociale Dienst gestimuleerd worden mee te draaien in het proces. ,,Ermelo wil het niet verplichten," vertelt Jannie Staal, medewerker van de gemeente Ermelo. ,,Stimuleren doen we overigens al jaren. Een behoorlijk deel van ons bestand heeft geen arbeidsplicht om medische redenen, maar het is wel belangrijk dat ze in beweging blijven en meedoen in de maatschappij."

Een zetje in de goede richting

Het woord 'tegenprestatie' ligt bij de meeste mensen gevoelig. ,,Je moet mensen niet dwingen," reageert Vartanian. ,,Dat gevoel moet van binnenuit komen." Wel erkent hij dat juist bij allochtone medemensen vrijwilligerswerk onbekend is. En dat het een manier is om mensen uit een isolement te halen. Ook kan het een zetje zijn om alsnog op de arbeidsmarkt terecht te komen. Een puntje aan de horizon. Ook voor Petra de Vries die sinds haar scheiding dolgraag aan het werk wil, maar te oud wordt bevonden. ,,Ik ben vijftien jaar uit het arbeidsproces. Mijn ex-man verdiende drie keer modaal en ik zette me in voor de kerk." De Vries maakt nog steeds deel uit van het team vrijwilligers van de Westerkerk. ,,Ik breng mensen wanneer dat nodig is naar het ziekenhuis en maak deel uit van het gebedsteam, maar ik zou graag in een winkel werken. Desnoods als stagiaire!" Ook om haar gezin meer structuur te kunnen bieden zou een baan, vrijwillig of betaald, zeer welkom zijn. Vrijwilligerswerk of een begeleid traject naar een baan, dat maakt haar niet uit. ,,Ik denk dat het belangrijk is dat er goed gekeken wordt waar iemand goed tot zijn recht komt," zegt De Vries enthousiast.

Participatiewet

Met ingang van het nieuwe jaar is er de Participatiewet. Hiermee wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wajong samen tot één regeling. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. De Participatiewet moet wel zoveel mogelijk voorkomen dat mensen in dit vangnet blijven. Vrijwilligerswerk zou hierbij kunnen helpen. Woensdag 10 december en donderdag 11 december zijn er mensen van de Sociale Dienst bij Stichting Pinel om vragen hierover te beantwoorden. Belangstellenden kunnen tussen 10 en 11 uur langs komen.

Tekort aan vrijwilligers

Dat het werk van vrijwilligers voor een dorp als Ermelo enorm belangrijk is, is duidelijk. De vraag naar vrijwilligers is groter dan het aanbod. Sommige organisaties zouden zonder vrijwilligers niet eens kunnen bestaan. Dat realiseert Hrand Vartanian zich ook. ,,In mijn moederland heb ik altijd hard gewerkt en ook in Nederland vond ik werk als bouwkundig tekenaar en later als assistent uitvoerder in de bouw. Maar wie er als laatste bij was gekomen, werd als eerste ontslagen toen het niet goed ging," aldus Vartanian, die in 2011 tijdens de crisis zonder werk kwam. Inmiddels heeft hij een eigen 'job' ontwikkeld binnen Vluchtelingenwerk, maar onbetaald. ,,Ik heb wel plannen geschreven en voorgelegd. Maar daar is geen geld voor." Hij is niet verbitterd en ziet hoe hij zich nuttig kan maken door zijn opgedane kennis in te zetten voor de samenleving. Zo ziet ook Josephien Steenhuis haar mogelijkheden. ,,Ik werk bij vier organisaties. Ik geef les in taal en rekenen op Veldwijk en pas binnenkort op op een tweeling. Daarnaast vind ik het werken met ouderen erg leuk. Je ziet dat deze laatste groep zelf ook nog dienstverlenend is. Ze willen zelf bijvoorbeeld nog koffie schenken."
Wie op zoek is naar vrijwilligerswerk kan deze week een bezoek brengen aan de Banenmarkt bij Stichting Pinel aan het Raadhuisplein 8-10 in Ermelo.