Van sportkantine naar schoolgebouw

ERMELO - Protestants Christelijke basisschool De Klokbeker viert haar vijftigjarige bestaan. De school, die vijftig jaar geleden begon in de kantine van voetbalvereniging DVS’33, kent een lange historie en in het onderwijs is in de loop der jaren veel veranderd. Op 10 oktober, de verjaardag, zal oud-directeur Harm Boelens terugblikken op de beginjaren. De school had toen de naam ‘De Vrolijke Stek’.

Het jubileumprogramma heeft naast dit officieel gedeelte ook een feestprogramma voor de leerlingen. Ook wordt er een reünie georganiseerd op donderdag 13 oktober. ,,Ik heb inmiddels zo’n veertig oud-collega’s bereikt,” vertelt Ans Boot, leerkracht van de onderbouw. Ze is inmiddels 17 jaar aan de Ermelose school verbonden. ,,Zeventien jaar geleden maakte ik de overstap van een Puttense basisschool naar De Klokbeker. Daar ben ik nog dagelijks blij om. Ik had met veel plezier 18 jaar in Putten les gegeven, maar het schoolsysteem op De Klokbeker sprak mij enorm aan.” Boot beschrijft de ontwikkelingen binnen het onderwijs met elementen uit het dalton- en circuitonderwijs. De Klokbeker is een Team Op Maatschool (TOM) met een beproefde aanpak om integrale ontwikkeling en vernieuwing op school te realiseren. ,,We bieden ontwikkeling voor elk kind op zijn eigen niveau.” Boot stelt wel dat dit allemaal kan omdat het hele team gezamenlijk kijkt naar verbeterpunten. ,,We zijn op verschillende plaatsen wezen kijken en hebben de krenten uit de pap gehaald voor wat betreft de onderdelen die we hebben toegepast op De Klokbeker.”

Scholen met de Bijbel

De Klokbeker is destijds ontstaan tijdens de ontwikkeling van de wijk. Het bestuur van de vereniging ‘Scholen met de Bijbel’ werkte de plannen uit om een nieuwe school te stichten. Het bestuur van voetbalvereniging DVS’33 was bereid om een groot lokaal te verhuren. De inspectie was bereid goedkeuring te geven voor een tijdelijk gebruik van deze kantine. Daardoor kon deze school op 10 oktober 1966 starten. De heer Beerda, hoofd van De Wegwijzer, had een twintigtal namen opgegeven van leerlingen uit zijn eerste en de tweede klas, die de overstap konden maken naar de nieuwe school. Mejuffrouw H.A. Pouli werd tijdelijk als hoofd aangesteld. Mevrouw G. van Krimpen-Ringnalda volgde haar per 1 januari 1967 op. Anderhalf jaar later kwam de heer Harm Boelens. Hij werd officieel op 13 augustus 1968 geïnstalleerd.

Schoolgebouw

Pas in maart 1972 werd het nieuwe schoolgebouw officieel geopend door waarnemend burgemeester H.J. Langman. Het was een zeven klassige school gebouwd door de firma Kosters, naar een ontwerp van architect C. Slager. Het begon met 88 leerlingen, maar inmiddels is men de driehonderd al ruim voorbij. ,,We hebben 34 leerkrachten voor de klas,” vertelt Elsa Kamp, leerkracht van groep 5. Ze maakte twee jaar geleden de overstap van de Margrietschool naar De Klokbeker. ,,Het verschil is van klassikaal onderwijs naar onderwijs op basis van instructie- en leerbehoeften van kinderen.” Hierbij is de zelfstandigheid van de kinderen groot. ,,Als leerkracht ga je veel beter nadenken over de lesstof en je zeeft de belangrijkste elementen eruit.” Beide leerkrachten van De Klokbeker bevestigen dat het onderwijs altijd in ontwikkeling is. ,,We zijn er nog niet,” vult Boot aan. ,,We willen extra inzetten op het samenwerkend vermogen van kinderen.”

Reünie

Het vijftigjarig jubileum verdient een feestelijk tintje. De leerlingen krijgen een aantal workshops met onder anderen Drumble Dance, Cultuurkust en Sportinstituut Ermelo. De klassen geven een eindpresentatie in Calluna. ,,Boot en Kamp zijn druk met de voorbereidingen van de reünie. ,,We delen klassen in in een bepaalde periode. Daar komen diverse klassenfoto’s te hangen.” De twee zijn nog op zoek naar oude foto’s. Deze kunnen digitaal of fysiek worden ingeleverd bij de school. Oud-leerlingen kunnen zich aanmelden voor de reünie op 13 oktober.