Geen back-up gevens

ERMELO – De gegevens van inwoners en ondernemers van verschillende gemeenten, waaronder Ermelo, liggen mogelijk op straat. Vorige week werd een laptop van een leverancier die werkzaamheden voor de gemeente uitvoerde, gestolen. Op deze laptop staan mogelijk vertrouwelijke gegevens van inwoners en bedrijven van de gemeente Ermelo uit het jaar 2015 – 2016. Deze gegevens zijn gerelateerd aan de uitvoering van de Wet Onroerende Zaakbelasting (WOZ).

Gemeente Ermelo vindt het heel vervelend dat dit heeft kunnen gebeuren en werkt in overleg met de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de betrokken leverancier aan een zorgvuldige afhandeling. Ook onderzoekt de gemeente met de leverancier hoe dit heeft kunnen gebeuren en bespreekt de maatregelen die nodig zijn om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.

Onbevoegden

De gemeente Ermelo kan niet uitsluiten dat gegevens op de laptop door onbevoegden kunnen worden benaderd of dat de gegevens zijn vernietigd en doet daarom melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een datalek, zoals bedoeld in de Wet bescherming Persoonsgegevens. Het kan gaan om namen, adressen, geboortedata, burgerservicenummers en bedrijfsinschrijvingen. De betrokken leverancier heeft aangifte gedaan bij de politie en een melding bij de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Aanvullend onderzoek heeft helaas geen uitsluitsel gegeven welke informatie op de laptop stond. Er was geen back-up beschikbaar van de gestolen laptop.

Burgerservicenummer

Op de gestolen laptop staan namen, adressen, burgerservicenummers en bedrijfsgegevens. Het staat vast dat er geen financiële gegevens, telefoonnummers, of bankgegevens op de laptop staan. Toch kan niet worden uitgesloten dat er vertrouwelijke gegevens uitlekken. Daarom is de gemeente verplicht melding te maken van deze diefstal.