Veluws dorp onveiligste gemeente in de regio

ERMELO - Vanmorgen publiceerde het Algemeen Dagblad de ‘Misdaadmeter’, een lijst waarop Ermelo hoog scoort. Dit Veluwse dorp staat in de top 50 van meest onveilige gemeenten van Nederland. Ermelo staat hoger dan steden als Zwolle en Harderwijk. De verklaring ligt volgens burgemeester André Baars in de aanwezigheid van de zorginstellingen. Maar kijken we naar steden als Amersfoort en Apeldoorn, met soortgelijke instellingen, dan bezetten zij respectievelijk de plaatsen 70 en 89. En dat zijn dan ook nog steden met de daarbij behorende problematiek.

In 2015 steeg Ermelo van plaats 88 naar 76, inmiddels zijn we opgeklommen naar plaats 49. ,,Als we zo doorgaan, komen we over een paar jaar in de top tien,” zegt raadslid Leo van der Velden van de SGP. Hij wil dat hier actie op ondernomen wordt en komt binnenkort met een motie. ,,Vorig jaar waren er bijvoorbeeld zes straatroven in Ermelo. Dat is eens per twee maanden, verschrikkelijk.” Woordvoerder van de gemeente Monique Winters zegt dat Ermelo weliswaar gestegen is ten opzichte van andere gemeentes, maar dat er geen sprake is van stijging van absolute aantallen. ,,Ten opzichte van 2015 zijn in 2016 onze criminaliteitscijfers nagenoeg gelijk gebleven. Kijken we bijvoorbeeld naar vernieling/vandalisme dan hebben we in 2015 een forse daling gerealiseerd ten opzichte van 2014. En dit hebben we in 2016 vast kunnen houden, dus dat geeft aan dat het geen ‘incidentele of toevallige’ daling was.” Winters zegt dat de stijging in de misdaadmeter te maken heeft met een daling bij andere gemeentes. ,,Dat is natuurlijk fijn voor hen, maar dat geeft ten onrechte het beeld dat de criminaliteit in Ermelo gestegen is. Dat is niet het geval,” aldus de persvoorlichter.

Zorginstellingen

Burgemeester André Baars beëindigde gisteravond de commissievergadering met de melding van de hoge misdaadnotering. ,,Morgen komt de misdaadmeter uit en Ermelo staat behoorlijk hoog. Dan weet u dat vast.’’ Hij kon de oorzaak van de steniging ook verklaren. Een deel van de criminaliteit wordt namelijk toegeschreven aan het grote aantal zorginstellingen in Ermelo. Winters: ,,Al jaren stimuleren wij medewerkers van deze instellingen om bij geweld en bedreigingen aangifte te doen bij de politie. Een Veilige Publieke Taak is wat wij ook van harte ondersteunen. Op het moment dat de aangiftebereidheid omhoog gaat, zul je dat ook terugzien in de cijfers. Daarnaast hebben wij veel vakantieparken in Ermelo. In de zomermaanden neemt ons inwoneraantal daardoor met zo’n 10.000 toe en ook dat heeft zijn effect op onze cijfers. Vakantiewoningen zijn ook gewilde objecten voor inbraak bijvoorbeeld.” Dat neemt niet weg dat er in 2016 een steekpartij was in het uitgaansleven, dat er auto’s in brand zijn gestoken en dat er een aantal ramkraken zijn geweest. ,,Overigens zijn ook het aantal woninginbraken gestegen,” stelt Van der Velden. ,,Alle excuses waarom de cijfers zo zijn, begrijpen we, maar het zijn feiten uit onze samenleving. Het is belangrijk om deze signalen niet te negeren.” Landelijk daalde het aantal aangiftes met acht procent. ,,Overigens wil ik opmerken dat de politie ontzettend veel resultaat boekt door criminelen al op de A28 van de weg te halen. Er is gewoon te weinig capaciteit. Daarnaast moeten we gebruik maken van de technologie als camera’s om onze samenleving veiliger te maken.” Dat medewerkers gestimuleerd worden aangifte te doen, heeft overigens geen effect op de cijfers. Immers, het gaat dan meestal om bedreiging en mishandeling en dat zijn nu juist twee gebieden die niet gestegen zijn, de laatste zelfs met 20% gedaald.

Wegkijken

Van der Velden is het wegkijken spuugzat. ,,De prioriteit van dit college ligt bij het bekeuren van nietsvermoedende foutparkeerders op het Raadhuisplein. Maar kijk nu eens naar al die winkeldiefstallen. Jonge medewerkers, onze kinderen, gaan met gevaar voor eigen leven achter deze mensen aan.” Hij vraagt zich af wanneer dit onderwerp in de politiek bespreekbaar wordt. ,,Kortgeleden hield een medewerker op de Branderskamp een man aan die voor 600,- euro aan voedingssupplementen uit de supermarkt had gestolen. Ik woon in het centrum en ervaar de criminaliteit. Misschien staan mijn politieke collega’s letterlijk en figuurlijk verder weg van het dorp, van de Ermelose samenleving.” Ermelo is kennelijk aantrekkelijk voor criminelen. Dat komt mede door de ligging, vlakbij de A28. ,,We liggen ingeklemd tussen twee snelwegen en daarmee zijn we voor ongenode gasten vaak een welkome prooi,” vertelt Monique Winters. ,,Wij hebben in 2016 inderdaad een lichte stijging van inbraken gehad ten opzichte van 2015, maar we zitten nog steeds onder het aantal van 2014 en 2013. We hebben gekeken hoe een en ander zich verhoudt qua locaties, maar het aantal inbraken is verspreid over alle wijken, zowel binnen de kern als in het buitengebied. Er springt nergens een gebied of locatie tussenuit.” Soms zie je de criminaliteit verschuiven wanneer er in omliggende plaatsen maatregelen worden genomen. Zo kwamen criminelen begin deze maand naar Ermelo voor airbags en navigatiesystemen omdat de controle in Harderwijk verscherpt was. Overigens was het aantal autoinbraken in 2016 net iets hoger dan het jaar ervoor, een stijging van 65 naar 68.

Openbare veiligheid

De gemeente Ermelo zette vorig jaar, niet voor niets, in op het terugdringen van geweld, vandalisme en verkeersveiligheid. Gevolg is dat er resultaat werd geboekt voor wat betreft vernielingen. ,,Ook hebben we bijvoorbeeld meer verkeersovertredingen beboet. Het aantal processen-verbaal voor snelheidsovertreders en fietsers zonder licht is toegenomen,” meldt de persvoorlichter. Overigens worden de cijfers voor de verkeersveiligheid niet in de misdaadmeter opgenomen. Van der Velden ziet echter liever een accentverschuiving naar de openbare veiligheid. ,,De politie heeft helaas nog onvoldoende capaciteit.” Commerciële organisaties bieden daarom hun diensten aan. ,,De meeste mensen vinden dat het voorkomen van inbraken allereerst de verantwoordelijkheid van de politie is,” vertelt Eric van Diermen, hoofdsurveillant van Securitas. ,,Dat was vroeger zo, maar daarvoor is met name in preventie onvoldoende menskracht. Mensen zullen dus zelf ook een stapje extra moeten doen. Doen ze dat niet, dan zijn ze kwetsbaarder geworden in vergelijking met een aantal jaren geleden toen er meer ’blauw’ op straat was.” Hij heeft het afgelopen jaar slechts éénmaal een insluiping geregistreerd, daar waar het zijn klanten betreft. Qua inbraak blijft de teller op nul zowel in Putten als in Ermelo. ,,Het is wel verschrikkelijk om te constateren, ervan uitgaande dat de cijfers van het AD in de misdaadmeter kloppen, dat er iedere drie-en-een-halve dag een woninginbraak plaatsvindt in Ermelo. Daarom is het des te belangrijker om collectief actie te ondernemen.” Securitas zorgt naast bedrijfsbeveiliging nu ook voor woonhuisbeveiliging met het ‘collectieve surveillance’ project in Ermelo Noord. Overigens is de Misdaadmeter gebaseerd op misdaadcijfers van de politie. Hierbij worden tien delicten meegenomen; woninginbraak, inbraak in schuur of garage, autoinbraak, zakkenrollen, bedreigingen, diefstal van auto of boot, mishandeling, straatroof, vernieling en overvallen.