Henriëtte van Heemstrahuis krijgt nieuwe bewoners

 ERMELO – Bewoners van het Henriëtte van Heemstrahuis moeten verhuizen naar een semipermanente nieuwbouw waardoor het zorggebouw ruimte kan bieden aan ‘spoedzoekers’, mensen die snel woonruimte nodig hebben. Vanavond werden bewoners en omwonenden hierover geïnformeerd. Ruim honderd bewoners, medewerkers en omwonenden waren aanwezig in restaurant Bon Appetit. 

Het plan is om de bewoners van het Henriëtte van Heemstrahuis, het verzorgingshuis voor senioren met een visuele beperking, eind 2018 te verhuizen naar een nieuw te bouwen semipermanent gebouw elders op het terrein. Het huis voldoet niet meer volledig aan de eisen van deze tijd en moet eigenlijk gerenoveerd worden. Maar daar is geen geld voor. Er werd afgelopen maanden dan ook gekeken naar andere mogelijkheden. ,,Eigenlijk zou het pand gesloopt moeten worden, maar het gebouw is feitelijk nog niet afgeschreven,’’ vertelt Jopie Nooren, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bartiméus. ,,Toen de gemeente van onze plannen hoorde, kwam zij met de vraag om het gebouw te laten staan zodat er een andere bestemming aan kon worden gegeven.’’
,,Onze eerste zorg zijn de huidige bewoners van het Henriëtte van Heemstrahuis,’’ vertelde Nooren, ,,Dat is onze eerste verantwoordelijkheid. Maar daarnaast hebben we ook rekening gehouden met de bewoners elders op het terrein. Zoals je kunt zien op de tekeningen, kijken ze uit op het park en niet op de nieuwbouw.’’ De nieuwbouw wordt gesitueerd op de plek van de oude keuken, die daarvoor gesloopt gaat worden. Bartiméus en gemeente Ermelo zijn al een paar maanden hierover in gesprek, maar konden hiermee nog niet naar buiten treden. ,,Uiteraard moest er eerst intern met de cliënten en medewerkers gesproken worden,’’ aldus de bestuurder. ,,Het lijkt alsof alles al vastligt, maar dat is zeker niet zo,'' geeft Nooren aan. ,,Nee, zeker niet, maar we moesten wel eerst en paar stappen zetten om inzicht te krijgen. We hebben bijvoorbeeld nog geen toestemming van de Raad van Toezicht, we hebben nog geen budget vastgesteld, weten nog niet eens wat het gaat kosten, er is zelfs nog geen definitieve tekening. Wel is de eerste aanbesteding gedaan, maar die moet nog worden doorberekend.’’ Er is gekozen voor semipermanente gebouwen die snel gebouwd kunnen worden voor een relatief lage prijs. De gebouwen blijven zo’n 10-12 jaar staan en in tussentijd kan er worden bekeken of er nog steeds 48 bewoners de zorg nodig hebben die Bartiméus biedt. Daarna kunnen er plannen gemaakt worden voor de verdere toekomst.

 Speciale doelgroep

De plannen van Bartiméus met het Henriëtte van Heemstrahuis kwamen de gemeente goed uit. ,,Het was voor ons een reden om met hen in gesprek te gaan. We kregen immers als college van de Gemeenteraad in 2016 de opdracht om plannen te ontwikkelen voor een speciale doelgroep op de woningmarkt, lage huur en voor meerdere jaren beschikbaar,’’ vertelt wethouder Jan van den Bosch. Het Henriëtte van Heemstrahuis biedt deze mogelijkheden. Het gebouw heeft 48 wooneenheden, die op een relatief eenvoudige wijze aangepast kunnen worden. In dit gebouw kan een mix worden ondergebracht van starters, arbeidsmigranten en vergunninghouders, mensen die nu illegaal wonen op een recreatiepark en mensen die uitbehandeld zijn in hun zorgtraject: de zogenaamde spoedzoekers. Van den Bosch: ,,Het gebouw is beschikbaar voor zo’n tien jaar. Daarnaast hebben we een partner gevonden in ‘De Huischmeesters’ die al soortgelijke projecten heeft gerealiseerd en tevens toezicht en ondersteuning kan bieden aan de bewoners.’’ Uwoon doet overigens niet mee. ,,Enerzijds omdat zij er niets in zagen, maar anderzijds stond de wet- en regelgeving Uwoon ook in de weg om mee te doen. Daarbij zou Uwoon geen begeleiding geven aan de bewoners en De Huischmeesters doen dat wel,’’ legt Van den Bosch uit. Op een vraag uit het publiek of er al voor deze plannen is besloten, gaf de wethouder aan dat deze avond niet was bedoeld om toestemming te vragen omdat het besluit hiertoe al is genomen.

Rust en ruimte

Die opmerking schoot een aantal bewoners van Parc Viventra in het verkeerde keelgat. ,,Voor mij heeft hij hiermee helemaal afgedaan. Hoezo geen toestemming vragen? Hij is toch ook ónze volksvertegenwoordiger?’’ De bewoners hoorden de plannen geladen aan. ,,We hebben nu al last van hangjongeren, die rotzooi trappen en met drank en drugs, dus dat zal ongetwijfeld alleen maar meer worden. Daarnaast zullen de nieuwe bewoners ook auto’s hebben. En waar moeten ze die neerzetten? Er zijn helemaal niet zoveel parkeerplaatsen. Dus zetten ze de auto’s bij ons neer.’’ Een tweetal oudere dames maakten zich nu al zorgen over Oud en Nieuw. ,,Wat denk je van al het vuurwerk? Die herrie en die troep? Wie moet dat opruimen? We zijn hier komen wonen vanwege de rust en ruimte. Nou, dat kan je wel op je buik schrijven. We zullen het ook wel merken in de verkoopprijs van onze woningen.'' Wat de bewoners ook steekt, is dat ze pas vorige week voor het eerst zijn geïnformeerd over de plannen met het Henriëtte van Heemstrahuis.,, We kregen alleen een brief met een uitnodiging voor deze avond. Ik vind deze avond een belediging!’’ geeft een man boos aan. ,,Schrijf dat maar op en je mag mijn naam er gerust bij zetten!’’