Honderd euro per gezinslid

ERMELO - De gemeente Ermelo heeft besloten om voor 2017 een extra bijdrage beschikbaar te stellen voor de minima van Ermelo. Voor hen wordt een bedrag van € 100,00 per gezinslid beschikbaar gesteld. 

Deze bijdrage is alleen bedoeld voor huishoudens die de laatste 12 maanden een inkomen hadden dat lager was dan 110% van de bijstandsnorm en die geen vermogen hebben dat hoger is dan de in de Participatiewet vastgestelde vermogensgrens. Kinderen tot 18 jaar worden ook tot het huishouden gerekend. Degene die over het jaar 2017 een Maatschappelijke bijdragevergoeding heeft ontvangen, heeft recht op deze extra bijdrage. In dat geval zal de bijdrage automatisch worden uitbetaald. Wie nog geen aanvraag voor de Maatschappelijke bijdrageregeling heeft ingediend, kan dit nog tot uiterlijk 31 januari 2018 doen. De extra bijdrage wordt aan het begin van 2018 uitgekeerd. Meer informatie: www.socialedienstveluwerand.nl/minima.