Vroege bewoning blootgelegd 

ERMELO - Tijdens de aanleg van de rotonde op de kruising Telgterweg, Arendlaan en de Oude Nijkerkerweg zijn paalsporen en scherven gevonden die verwijzen naar de Bronstijd. Regio-archeoloog Maarten Wispelwey is enthousiast. ,,Er waren al proefsleuven gegraven en daardoor wisten we dat de bodem vol sporen zat.”

De aanleg van de Westflank in Ermelo loopt enigszins vertraging op, maar daardoor krijgt Wispelwey wel weer een stukje duidelijkheid over de vroege bewoning op deze plek. ,,We weten dat er sporen van bewoning zijn ter hoogte van de wijngaard uit de Romeinse tijd en ook bij de Margrietschool hebben eerdere onderzoeken ons al meer inzicht gegeven. Eigenlijk kunnen we stellen dat Ermelo redelijk vol sporen zit wat dat betreft. De ligging was kennelijk toen al aantrekkelijk genoeg om je hier te vestigen.” De sporen aan de Oude Telgterweg dateren vooral uit de Bronstijd/ IJzertijd en archeologen concluderen dat de paalsporen de contouren van een woning aangeven. ,,Helaas hoeft de aannemer niet dieper voor de aanleg van de rotonde, we kunnen het dus niet dieper uitgraven. Maar we kunnen in elk geval wel structuren in kaart brengen.” Het heeft volgens Wispelwey momenteel de voorkeur om een archeologische vindplaats in situ te behouden. ,,In de grond,” legt de regio-archeoloog uit. ,,En over een jaar of veertig, wanneer de rotonde op de schop gaat, is het aan een volgende generatie om er opnieuw naar te kijken.” Het onderzoek van de afgelopen weken heeft bevestigd wat de uitslag van de proefsleuven al had aangetoond. De informatie en de vondsten worden vastgelegd in een archeologisch rapport.