Slalommen tussen gesloten overweg is eigen verantwoordelijkheid

ERMELO - Zaterdagmiddag en -avond waren de spoorbomen op verschillende locaties in Ermelo gesloten. Oorzaak was een storing die langer dan gemiddeld duurde. Ook de spoorbomen bij het station bleven daardoor dicht. De gemeente had aanvullende, ondersteunende maatregelen kunnen treffen. Men was echter niet op de hoogte.

Dat blijkt uit de reactie die burgemeester André Baars vandaag gaf. Hij betreurt het dat er geen verkeersbegeleiding is ingezet. Temeer omdat veel mensen slalommend tussen de spoorbomen doorgingen. Overigens is Prorail verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond het spoor in het algemeen, ook als er storing is bij de spoorwegovergangen. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van iedereen persoonlijk om niet tussen gesloten spoorbomen te gaan. Op de vraag wie er aansprakelijk is als er in dit soort gevallen iets mis gaat is Baars dan ook duidelijk. ,,Dit is eigenlijk te vergelijken met andere incidenten waar burgers zich niet houden aan geldende  voorschriften. Politie noch gemeente zijn dan verantwoordelijk voor een ongeluk, dat is de verantwoordelijkheid van de burger zelf."

Baars niet op de hoogte

ProRail kan er dus niet op aangekeken worden dat mensen tussen de gesloten spoorbomen door lopen, fietsen of rijden. ,,Wel is het zo dat de meldkamer van politie – naast het eigen politieteam – ook de burgemeester informeert bij een dergelijke langdurige storing," stelt Moniek Winters, persvoorlichter van de gemeente Ermelo. ,,In dit geval is dat niet gebeurd." Baars was dus niet op de hoogte. ,,Indien dit wel het geval was geweest kun je als gemeente - in overleg met de politie -  altijd kijken hoe de situatie ter plaatse is. De gemeente had dan maatregelen kunnen treffen. Dat vervangt echter niet de eerder genoemde (eigen) verantwoordelijkheid van burgers zelf," aldus Winters.

Eigen verantwoordelijkheid

Automobilisten hadden om kunnen rijden. ,,Maar, hoe had ik dan van het perron af moeten komen zonder de regels te overtreden?" vraagt een treinreiziger zich af. Een Prorail woordvoerder meldde dat machinisten bij de spoorwegovergangen stapvoets zouden rijden en dat men zich ervan bewust was dat mensen tussen de gesloten spoorbomen doorgingen. En daarmee houdt het op. Verder is het eigen verantwoordelijkheid. Blijkbaar!