Skaeve Huse tegen maatschappelijke onrust

ERMELO - Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 13 februari jl. besloten om minimaal twee maatwerkwoningen te realiseren in Ermelo, zo mogelijk voor 1 juli 2018.
Een maatwerkwoning is een eenpersoons vrijstaande woning op een rustige locatie voor mensen met meervoudige problematiek.

De kleine woonunits zijn bestemd voor personen die een verleden hebben van ernstige woonoverlast en psychiatrische- en /of verslavingsproblematiek hebben. Het is voor deze doelgroep vaak ook niet mogelijk om in een beschermende woonvorm of instelling te verblijven. De oorsprong van maatwerkwoningen komt uit het Deens; Skaeve Huse. Het is een woonconcept dat is ontwikkeld in Denemarken in de jaren negentig van de vorige eeuw. Het zijn woningen die zijn bedoeld voor personen die ernstige overlast veroorzaken in hun omgeving. Bij Skaeve Huse gaat het om aparte huisvesting in simpele, vrijstaande containerwoningen. Het doel is om deze personen toch een woonplek te bieden, waar zij zo min mogelijk tot last zijn en waarbij ze laagdrempelige zorg kunnen ontvangen. Ook hoeven zij zich niet aan te passen aan hun woonomgeving (men kán dit vaak ook niet), omdat deze woningen veelal geplaatst worden buiten de woonwijken. De woningen hebben een basale indeling zoals eigen keukentje, douche en toilet.

Stabiliteit

Ervaringen in andere steden hebben aangetoond dat bewoners van maatwerkwoningen baat hebben bij een stabiele woonplek waar ze de rust en ruimte krijgen voor hun leefwijze. De cliënt stabiliseert en veroorzaakt daardoor minder overlast in zorginstellingen en in openbare ruimten. Voordat de woningen geplaatst kunnen worden, zal er eerst een onderzoek uitgevoerd worden naar een geschikte locatie. De direct omwonenden zullen zo snel mogelijk betrokken worden bij de plannen en ingelicht worden over de voorwaarden voor het beheer van de woningen. Ermelo is overigens niet de enige plaats in de regio waar maatwerkwoningen geplaatst zullen worden. Uitgangspunt is dat in de regio Noord-Veluwe 14 maatwerkwoningen beschikbaar komen voor 1 januari 2019.