'Het is er een prachtige plek voor'

ERMELO - Het demissionaire college stelt de gemeenteraad voor om de bibliotheek definitief in het gemeentehuis te houden. ,,Het is er een prachtige plek voor," zegt wethouder Laurens Klappe. Nader onderzoek en wat schuiven met verschillende ruimtes heeft ook gezorgd dat er wat dat betreft een haalbaar plan is ontstaan.

Twee jaar geleden verhuisde de bibliotheek naar het gemeentehuis wat gezorgd heeft voor een prettige dynamiek. Toch bleef telkens de discussie waar men met de bibliotheek in de toekomst naar toe moest. Immers de gemeente dacht de ruimte vanaf 2019 zelf nodig te hebben.

Synergie

Er lag een plan voor een soort cultuurhuis waar ook de bibliotheek onderdeel van uit zou moeten maken. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat door ruimtes efficiĆ«nter te gebruiken en meer synergie te creĆ«ren tussen het gemeentehuis en De Dialoog er nieuwe opties mogeljk zijn. De vraag was dan ook waar ruimten beter benut of multifunctioneel gebruikt kunnen worden zodat de totale ruimtebehoefte in de gemeentelijke gebouwen aan het Raadhuisplein kleiner wordt. Op termijn is de bedoeling dat er meer inhoudelijke afstemming tussen de verschillende partijen in de gebouwen ontstaat.

Scenario's

Door de bibliotheek, het streekarchivariaat en het steunpunt van de politie in het gemeentehuis te behouden, neemt de druk op De Dialoog en aangrenzende panden af en ontstaat ruimte voor een andere inrichting. Voor de gemeentelijke panden De Dialoog, Pinel, Plaza en Stationsstraat 118 heeft het college scenario's laten ontwikkelen waarover de gemeenteraad in de komende raadsperiode kan besluiten.

Verduurzamen

Een voorwaarde is dat ter compensatie de bovenhal van het gemeentehuis omgevormd wordt naar een openbaar samenwerk- en vergadergebied waar, naast medewerkers van de gemeente, ook andere partijen gebruik van kunnen maken. De ontmoeting en het gesprek staan in dit openbare gebied centraal. Mogelijk ook buiten kantoortijden. Als de bibliotheek op haar huidige plek blijft zitten moet vooruitlopend op De Dialoog ook het publieke gedeelte van het gemeentehuis (o.a. bibliotheek en publiekshal) alvast verduurzaamd worden. Het college vraagt hiervoor budgetten. Ook de verduurzaming en multifunctionele herinrichting van de raadszaal en de trouwzaal in het gemeentehuis behoren tot de gevonden synergiemogelijkheden waarover de gemeenteraad kan besluiten.