MTB route door mooiste bosgebied van Nederland

ERMELO - Vanmorgen klonk om 9 uur in het Strokelbos aan de Plaggenweg het startschot, waarmee de aanleg van de MTB route Ermelo-Harderwijk officieel van start ging. In het bijzijn van vertegenwoordigers van de wielerverenigingen Noord-Veluwe en VWV Ermelo, de gemeenten Ermelo en Harderwijk, routeontwikkelaar en parcoursbouwer Patrick Jansen van Tracks & Trails, de terreinbeheerders en sponsoren werden de eerste meters nieuw singletrack getrokken.

De wethouders van de beide gemeenten, Hans de Haan van Ermelo en Christianne van der Wal van Harderwijk gaven met een korte terugblik het startsein voor de aanleg van deze prachtige route en gaven vervolgens het woord aan De voorzitters van de wielerverenigingen Rob Hezemans (VWV Ermelo) en Michael Petersen (Noord-Veluwe). Aan dit moment ging een periode van anderhalf jaar van intensieve voorbereiding vooraf.Het begon met de wens vanuit de gemeenten om te komen tot een aantrekkelijke MTB route, waardoor de regio voor toeristen aantrekkelijker zou worden voor MTB-ers.

Minder 'wild'

Met een uitgezette route zou er minder ‘wild’ zou worden gefietst. Dit is een aangetoond effect van eerder aangelegde routes in Nederland. Ook de horeca langs de route zou hiervan profiteren. Er werd contact gezocht met de genoemde verenigingen en terreinbeheerders. Voor de wielerverenigingen werd het dé kans om de bestaande samenwerking met de genoemde partijen te verstevigen en aan tafel te komen bij de ontwikkeling van de route. De provincie Gelderland was bereid de financiering van de aanleg voor haar rekening te nemen. Het was duidelijk dat de bestaande route niet voldeed en dat een geheel nieuw plan nodig was.

Constructief

De zeer constructieve gesprekken tussen partijen leidden tot het sluiten van een convenant waarin de belangrijkste afspraken werden vastgelegd. De wielerverenigingen Noord Veluwe en VWV Ermelo sloten voor het onderhoud een samenwerkingsovereenkomst. Patrick Jansen van Track & Trails werd aangetrokken als de architect en parcoursbouwer. Hij heeft in Nederland zijn sporen verdiend. Veel MTB routes zijn in ontwerp en aanleg van zijn hand, onder andere de routes op de Utrechtse Heuvelrug. Dat het zijn tijd nodig had kwam door het grote aantal terreineigenaren waarmee moest worden overlegd. Uiteindelijk is er overeenstemming bereikt en wordt medewerking aan de aanleg van de route gegeven door de gemeenten Ermelo en Harderwijk, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Vitens. De samenwerking met alle partijen heeft ertoe geleid dat er meer begrip is ontstaan tussen de verenigingen en de terreinbeheerders. In een tijd dat er regelmatig wordt bericht over het moeizaam samengaan van bosbeheer en MTB-en was dit een belangrijke winst!

Hoogteverschillen

Er komt een route van ca 50 km lang, waarvan ca. 20 km nieuw aan te leggen singletracks. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de bestaande hoogteverschillen en verschillen in terrein. De omgeving van Ermelo en Harderwijk kent mooie heidegebieden, uitdagende zandverstuivingen, uniek bosgebied en de mogelijkheden om ook fraaie technische stukken aan te leggen. Het is de verwachting dat de route snel zal opklimmen in de MTB top 100. De verenigingen geven aan te verwachten dat het de mooiste route van Nederland wordt. Dat begint al met het feit dat het wordt aangelegd in het mooiste bosgebied van Nederland! Zij zijn dan ook enorm trots op het bereikte resultaat.

Sponsors

Inmiddels zijn ook sponsors benaderd. Zij worden gevraagd om voor een periode van 5 jaar hun bijdrage aan de onderhoudskosten te leveren. Er werd enthousiast gereageerd en er zijn al afspraken gemaakt met Hotel Landgoed Het Roode Koper, camping de Haeghehorst, Hotel Restaurant van der Valk en Trek Bikes. Om dit mooie resultaat te realiseren zal voor hulp bij de aanleg een beroep op vrijwilligers worden gedaan. Het is een unieke kans om te werken in de prachtige natuur rond Ermelo en Harderwijk. Niet alleen de leden van de genoemde wielerverenigingen worden opgeroepen, iedereen die wil meehelpen is welkom. Gedurende enkele maanden zal er hard worden gewerkt met als eindresultaat de genoemde mooiste MTB route van Nederland.
Aanmelden als vrijwilliger kan door hier te klikken.