Skihut onterecht geweigerd

ERMELO - Casper Meijbaum krijgt Bar Twinns er niet mee terug, maar wel zijn gelijk. Vanmorgen kreeg de horeca-ondernemer de uitspraak van de Raad van State waaruit hij kon opmaken dat burgemeester André Baars hem onterecht het plaatsen van de skihut heeft geweigerd. Daarnaast werd ook het verzoek om ontheffing van de sluitingstijden in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag niet gehonoreerd. Zonder gegronde redenen, concludeert de rechter in hoger beroep.

De rechtbank veroordeelt burgemeester André Baars tot het betalen van proces- en griffiekosten. Maar volgens Meijbaum blijft het daar niet bij. ,,Het heeft veel kostbare tijd, negatieve energie en vooral een bak gemeenschapsgeld gekost,” Zijn zaak is failliet, maar deze uitspraak ziet hij zeker als een opsteker. De gemeente was van mening dat de drank- en horecavergunning van Bar Twinns in 2009 zou zijn vervallen in verband met veranderde bedrijfsvoering. Een onterechte aanname aangezien deze vergunning op naam van Meijbaum stond en hij de exploitatie onafgebroken heeft voortgezet. ,,Ik vind het jammer dat men in de rechtszaal gewoonweg leugens verkondigt,” zegt de voormalige café-eigenaar. ,,Mijn skihut zou op het trottoir en op de parkeervakken staan, maar dit stond gewoon op eigen grond.” De rechtbank nam daarbij ook mee dat de skihut reeds jarenlang voor twee panden had gestaan en dat een wethouder aan Meijbaum had toegezegd dat hij hangende de besluitvorming op zijn aanvraag de exploitatie mocht starten.

Gemeenschapsgeld

De burgemeester heeft niet kunnen aantonen dat de door hem genoemde omstandigheden een gevaar opleverden voor de openbare orde in verband met het toezicht op openbare inrichtingen. Ook de geheime politierapporten die door de burgemeester werden ingebracht veranderden niks aan de visie van de Raad van State. Hetgeen de burgemeester ter zitting heeft verklaard, wijst erop dat het in de geheime stukken om geluidsoverlast gaat. Het blijft voor Meijbaum een zuur verhaal en hij betreurt het dat het zo ver heeft moeten komen. ,,Zinloos, van de bezwarencommissie kreeg ik in beide zaken gelijk en toen bestond mijn bedrijf nog. Ook in Arnhem stelde de rechter mij in het gelijk en nu in Den Haag bij de Raad van State weer.” Financieel zit Meijbaum aan de grond en is er ook nog geen schuldsanering mogelijk omdat de curator nog altijd aan het werk is. Deze langdurige rechtszaak heeft de zaak dan ook enorm vertraagd. ,,De curator moet opkomen voor de boedel. Hij zal nu om de tafel moeten met de gemeente om de schade af te wikkelen." Om welk bedrag het zou gaan, weet Meijbaum niet. ,,Maar het gaat hier wel om gemeenschapsgeld," benadrukt hij nogmaals.