Van Eijle wil nieuwe publiekstrekker

ERMELO - In navolging van de omliggende gemeenten Nunspeet, Harderwijk en Putten wil Ruud van Eijle, voorzitter van stichting Schapedrift, een uitkijktoren op de Ermelosche Heide realiseren. De eerste gesprekken met de gemeente waren al gevoerd, maar nu de programmabegroting onder druk staat, ziet Van Eijle zijn plan in duigen vallen. ,,Dat zou zonde zijn!” aldus de voorzitter.

De schaapskooi en het bezoekerscentrum bestaan dit jaar 15 jaar. Van Eijle noemt het één van de mooiste plekjes van Nederland aan de rand van de 380 hectare heidelandschap. ,,Nog steeds kunnen we ons verheugen in een groeiend aantal bezoekers per jaar, dat inmiddels richting de 100.000 gaat. Daarmee zijn we misschien wel de grootste toeristische trekker van deze gemeente.” De wens om een uitkijktoren te realiseren vlakbij het bezoekerscentrum leeft omdat dit volgens Van Eijle een nieuwe publiekstrekker zou zijn.

Toeristisch product

Vanuit het bezoekerscentrum organiseert de stichting tal van activiteiten. ,,Dit kan met de inzet van 90 enthousiaste vrijwilligers,” vertelt de voorzitter trots. ,,Naast het ecologisch onderhoud van de heide door het begrazen van de schaapskudde, leveren we zo een bijdrage aan ons toeristisch product. We hebben ook een sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid en ontvangen regelmatig schoolklassen, groepen met ouderen en mensen met een beperking.” De organisatie is financieel gezond en men heeft onlangs geïnvesteerd in een grote kapschuur met 54 zonnepanelen. Ook is er een vernieuwde bijenstal gerealiseerd. Verder wordt het bezoekerscentrum de komende weken uitgebreid en vernieuwd. ,,Hier hebben we geld voor gespaard en gelukkig mogen we weer een beroep doen op sponsoren.”

Aanwinst

Naast vernieuwing en uitbreiding op eigen terrein zou een uitkijktoren aan de rand van de heide in de buurt van het bezoekerscentrum volgens Van Eijle een aanwinst zijn. ,,Het uitzicht op de Ermelosche heide is al fantastisch en zal vanuit zo’n uitkijktoren nog meer mensen trekken. Het zou mooi zijn als de gemeente daarvoor wil investeren en eigenaar van de toren wordt.” Zijn hoop is dat de gemeente de materialen bekostigt en dat wellicht defensie bereid is deze in elkaar zetten. ,,De kosten van zo’n investering zullen zeker renderen! Als stichting kunnen we wel een kleine financiële bijdrage aan de uitkijktoren geven,” zo deelt Van Eijle mee. Hij realiseert zich dat de timing nu ongunstig is. De gemeenteraad neemt aanstaande donderdag een besluit over mogelijke budgettaire ruimte. Men wil de belastingverhoging die de wethouder heeft voorgesteld naar beneden bijstellen en ambitieuse plannen temporiseren. Er liggen twee amendementen om de post Kunst en Cultuur, geheel of gedeeltelijk te schrappen van de lijst Budgettair perspectief met pijplijnonderwerpen. ,,Dat is dan ook begrijpelijk,” zegt Van Eijle, die tot de verkiezingen zelf in de raad zat. ,,Toch vragen we in het belang van onze toeristische gemeente, een deel van de post te handhaven. Mogelijk is een bedrag van de 30.000,- euro al genoeg voor een uitkijktoren.” Hij hoopt dat het ten positieve keert. ,,Vanuit zo’n uitkijktoren ontstaat een onbetaalbaar uitzicht op onze schitterende gemeente!” aldus Van Eijle.