CO2 uitstoot zonnepanelen compenseren

 ERMELO - Woensdag 14 november planten meer dan honderd leerlingen van vier VPCO-scholen 675 bomen op het Leuvenumse Veld. Deze bomen worden door Veluwe-Energie gecompenseerd. 

Coöperatie Veluwe-Energie heeft in 2018 op drie van de vier geschikte daken van de VPCO-scholen zonnepanelen laten installeren. Daarvoor zijn 675 zon-aandelen uitgegeven aan de deelnemers van het project Zon op Ermelose Scholen. Door gebruik te maken van de Postcoderoos regeling krijgen de deelnemers hun inleg met ‘rente’ terug. Met het installeren van 580 zonnepanelen op deze drie daken wordt jaarlijks circa 154.000 kWh opgewekt. Volledig groene stroom opgewekt op Ermelo’s grondgebied. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de gemeentelijke doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn.

Gastlessen

Veluwe-Energie zal de uitstoot van CO2 die bij de productie van de zonnepanelen en het transport wordt veroorzaakt, compenseren door het planten van bomen. De stroom productie is daardoor volledig groen. Het Natuur- en Milieuplatform Ermelo (NMP) heeft samen met de gemeentelijke bos- en natuurbeheerder gastlessen verzorgd op de scholen die aan deze actie meedoen. De leerlingen planten de bomen onder begeleiding van de deskundigen in de voorbewerkte plantgaten. Rond het perceel komt een afrastering om vraat door herten te voorkomen. Het schrikdraad wordt door een zonnepaneel gevoed.