Binnenkort neststenen en mussenpannen in nieuwbouw

ERMELO - Duurzaamheid is meer dan energiebesparen. Hierbij hoort ook groen- en natuurinclusief bouwen; het bouwen van woningen, bedrijfspanden en andere objecten waarbij de natuur geïntegreerd wordt in de bouw.

Vroeger waren in de gebouwen kieren en gaten waar de vogels nesten konden bouwen en ook vleermuizen maakten van deze verblijfplaatsen gebruik. De moderne gebouwen zijn echter potdicht. Hier zitten geen kieren en spleten in. Om de  vogels en vleermuizen te helpen  kunnen gebouwgebonden kleinschalige elementen worden toegepast. Via een raadsmotie is het college in Ermelo opgedragen om te komen met een uitvoeringsnota groen- en natuurinclusief bouwen. De strekking van de nota dient te zijn dat bij elke nieuwbouwaanvraag het thema groen- en natuurinclusief bouwen aan de orde is en zo mogelijk ook uitvoering hiervan wordt verlangd.

Steun in de rug

De Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging zien het aannemen van moties voor natuurinclusief bouwen als een steun in de rug om de biodiversiteit in dorpen en steden verder te vergroten. Inmiddels is er veel informatie beschikbaar over wat goed werkt. Bovendien zijn er vele materialen in de handel waarmee bouwers heel gemakkelijk en goedkoop maatregelen kunnen nemen. Voor een flinke opschaling van de huidige activiteiten is volgens de Vogelbescherming eerst vooral een verandering nodig in de mindset van bouwprofessionals.

Vanzelfsprekend

Binnenkort dienen voorzieningen voor vogels en vleermuizen vanzelfsprekend te zijn bij nieuwbouw. Denk aan neststenen voor gierzwaluwen en vleermuizen of vogelvides voor huismussen. Dit soort maatregelen zijn moeilijk achteraf te realiseren, maar voor het behoud van deze soorten zijn ze cruciaal. De bebouwing staat er voor lange tijd, zodat het gebied ook in de toekomst geschikt blijft voor vestiging van vogels en vleermuizen. Groen- en natuurinclusief bouwen zal actief worden gestimuleerd. Dit gebeurt door te informeren en te adviseren over de mogelijkheden.