Help, mijn tuin heeft tegels!

ERMELO - De gemeente Ermelo sluit zich aan bij Operatie Steenbreek. Deze stichting zet zich in voor het vergroenen van Nederland en het verbeteren van de biodiversiteit. ,,Kijk naar de wateroverlast bij de grote regenbuien,” zegt wethouder Leo van der Velden. Maar ook hittestress, droogte en waterveiligheid zijn steeds actueler. Door aan te sluiten bij Operatie Steenbreek hoopt de gemeente een slag te maken in het vergroenen van Ermelo op particulier terrein. ,,Wanneer er minder tuinen verder versteend raken, zal dat de biodiversiteit ten goede doen komen.”

Operatie Steenbreek is begonnen als burgerinitiatief en uitgegroeid tot een groot landelijk netwerk. Zonder het succesvol betrekken van onze inwoners is het praktisch onmogelijk om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Operatie Steenbreek kan daar met hun ervaring rondom burgerparticipatie bij helpen.

Doorlaatbaarheid

Verstening speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding. Door het aanbrengen van verharding vermindert de doorlaatbaarheid van de bodem. De versnelde afvoer van regenwater leidt tot overbelasting van het riool. Deelnemende gemeenten organiseren onder de campagne Operatie Steenbreek acties om samen met inwoners en bedrijven te vergroenen. Denk bijvoorbeeld aan acties als Tegel eruit, plant erin, korting bij aanschaf van regentonnen maar ook het aanleggen van voorbeeldtuinen, promotie tijdens evenementen, maken van insectenhotels, aanleggen van geveltuinen tot aan het vergroenen van een hele straat samen met buurtbewoners. Alsook aandacht voor meer groen rondom bedrijfsterreinen, zorglocaties en schoolpleinen.

Klimaatadaptatie

Door aan te sluiten bij Operatie Steenbreek gaat voor de gemeente Ermelo de deur open naar een groot aantal succesvol uitgevoerde initiatieven. Niet alleen treedt Operatie Steenbreek op als verbinder tussen gemeenten onderling, maar kunnen zij ook goede voorbeelden van geslaagde initiatieven delen. Zo weten zij goed waar een succesvol initiatief aan moet voldoen en wanneer een initiatief gedoemd is te mislukken. ,,Het is voor zowel de interne organisatie als voor de inwoners van de gemeente Ermelo prettig als er tastbare projecten ontstaan rondom klimaatadaptatie,” stelt Van der Velden. ,,We beseffen ons goed dat het vergroenen van een één of enkele tuinen niet het verschil zal maken, maar de ervaring van Operatie Steenbreek is dat dergelijke initiatieven wel bijdragen aan een breder bewustzijn rondom ruimtelijke adaptatie/klimaatadaptatie en dat deze acties een sneeuwbaleffect teweegbrengen. Het zijn de belangrijke zichtbare eerste stappen voor een klimaatbestendige leefomgeving.”

Blije Bermen

De gemeente gaat ook onderzoeken of parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd met halfverharding. Daarnaast zijn er initiatieven als Blije Bermen die naadloos aansluiten bij Operatie Steenbreek. ChristenUnie Ermelo en CDA Ermelo hebben voor dat laatste uitgebreid aandacht gevraagd in de gemeenteraad. Om het goede voorbeeld te geven zaaiden partijen in samenwerking met het Natuur en Milieu Platform Ermelo bloemenmengsels in verschillende bermen. ,,Een stenen, onderhoudsvrije tuin is tegenwoordig een trend. We zien dat in huis- en tuin programma’s steeds weer terug," vertelt Wout Veldstra, voorzitter van de Stichting Steenbreek. ,,We zijn er ook aan gewend geraakt om onze leefomgeving totaal naar ons gemak in te richten. Iedereen bewust maken van de gevolgen van verstening en ervan overtuigen meer groen toe te passen is wat ons te doen staat."

logo struukakkers