Partijen geven stokje door 

ERMELO - Afgelopen zaterdag is een groep van 18 mensen deelgenomen aan de Blije Bermen actie, een samenwerking van Progressief Ermelo en het NMP Ermelo. Progressief Ermelo ging met deze actie in op de uitdaging van Christen Unie Ermelo, dit voorjaar, om Ermelo van Blije Bermen te voorzien.

Anderhalf jaar geleden vroeg de ChristenUnie aandacht voor de insectenstand in Ermelo met de motie Blije Bermen. De raadsleden hoopten dat alle partijen mee wilden doen met het gemeentelijk beschikbaar stellen van bloemenzaad waar insecten blij van zouden worden. De partij kreeg alleen niet genoeg handen op elkaar. Vervolgens heeft de ChristenUnie het nog eens geprobeerd door symbolisch aan elke politieke partij een zakje bloemenzaad te geven met de oproep daarmee aan de slag te gaan. Eind april hebben de eerste CU raadsleden de daad bij het woord gevoegd door een honingplantenmengsel in te zaaien langs bepaalde delen van het klompenpad van Horst en Telgt.

Profiteren

Een maand later heeft ook het CDA Ermelo een berm ingezaaid met een bloemen, planten mengsel waar met name bijen en vlinders van profiteren. Nu heeft Progressief Ermelo het stokje overgenomen. Langs het klompenpad op het terrein van de Aalbertshoeve aan de Nijkerkerweg is een flinke strook ingezaaid. De grond was al voorbereid waardoor het voor de deelnemers afgelopen zaterdag fijn doorwerken was.