College zou Erfgoedverordening actiever moeten uitvoeren

ERMELO – Progressief Ermelo raadslid Alex Kleijnen heeft namens zijn partij vragen gesteld aan het college over de erbarmelijke staat waarin de bunkers aan de Zeeweg verkeren. Dit gemeentelijk monument verdient toch een beter onderhoud, aldus Kleijne, mede omdat het volgend jaar 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd.

Kleijnen heeft zich al vaker sterk gemaakt voor cultureel erfgoed in Ermelo. Zo heeft hij vorig jaar de handschoen opgepakt om boerderij De Heuvel op Landgoed Veldwijk onder de aandacht van het college te brengen. In september vroeg hij het college naar de situatie met betrekking tot het boerderijtje aan de Zeeweg. In beide gevallen vond Kleijnen dat de gemeente vanuit de Erfgoedverordening handhavend zou moeten optreden tegen de eigenaren van de monumenten. En dat geldt ook voor de beide bunkers aan de Zeeweg. Kleijnen: ,,Ik ben twee keer op locatie bij de bunkers geweest. Er bevindt zich een zand- en mesthoop in de bunkers wat het zicht op en de toegang tot de bunkers bemoeilijkt.’’ Hij hoopt met het stellen van de vragen dat het college bereid is om in overleg te treden met de eigenaren van de bunkers.

Schietbaan

De beide bunkers, schuilplaatsen, behoorden tot de voormalige schietbaan Horst en is in 1941 door de Wehrmacht aangelegd na het vorderen van de landerijen op 24 juli 1941. Naast de schietbaan werden nog twee gebouwen voor munitieopslag en enkele betonnen schuilplaatsen aangelegd. De meeste bouwwerken werden na de oorlog afgebroken, de twee bunkers bleven staan. De schietbaan zelf is na de oorlog nog tot circa 1964 in gebruik geweest bij de Koninklijke Landmacht. In 2001 werden beide bunkers op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst vanwege hun cultuurhistorische waarde. Kleijnen: ,,De vraag klemt temeer daar Ermelo volgend jaar haar 75 jaar bevrijding viert. In dat kader heeft de Stichting Behoud Oorlogsherinneringen in het voorjaar van 2020 een route uitgezet. Deze herdenkingsroute voert ook langs deze bunkers. Hoe mooi zou het niet zijn als beide bunkers er dan toonbaar bij liggen?’’

Actief

Kleijnen dringt er namens zijn fractie op aan dat de gemeente nu eens structureel werk maakt van het behoud en bescherming van het gemeentelijk erfgoed, zoals beschreven in de Erfgoedverordening. ,,Er is een budget en daarmee kan wellicht jaarlijks een paar monumenten extra aandacht krijgen, samen met de eigenaar natuurlijk,’’ aldus het raadslid. ,,We moeten af van incidentenpolitiek als het gaat om gemeentelijke monumenten.’’ Maar, volgens Kleijnen zou het college het ook breder kunnen oppakken. ,,Waarom kiest het college niet voor een actiever Erfgoedbeleid? Waarom niet alle eigenaren van gemeentelijke monumenten aanschrijven en hen attenderen op de onderhoudsplicht? Waarom niet de eigenaren informeren dat de gemeente (en misschien ook de provincie?) qua onderhoudskosten wat kan bijdragen via de subsidieregeling ‘Onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten’? Een actievere opstelling voorkomt nieuwe problemen in de toekomst.’’