Meningen in Ermelo's college verdeeld

ERMELO/ HARDERWIJK - Komt er een afslag richting Ermelo op de rotonde aan de Groene Zoomweg? Lange tijd was dit ondenkbaar. De rotonde is aangelegd door de gemeente Harderwijk en het college van de gemeente Ermelo gaf aan geen aansluiting op de rotonde te willen hebben. Men was bang dat er daardoor veel sluipverkeer door het buitengebied van Ermelo zou rijden. Toch is er sindsdien een steeds luidere roep van onder andere de bewoners van Groot Horloo om de ontsluiting wel te realiseren.

De vierde ‘poot’ op de rotonde zou vrij snel gerealiseerd kunnen worden, dat zegt het college van Harderwijk. Maar die gemeente gaat daar niet over. ,,Wij hebben enkel de mogelijkheid willen creëren voor Ermelo om, op een tijdstip dat het gemeentebestuur van Ermelo dat wenst, dat mogelijk te kunnen maken,” aldus wethouder Jeroen de Jong. Vijf jaar geleden was die optie er overigens ook al. Maar de gemeente Ermelo vreesde dus voor extra verkeersdrukte. ,,Maar nu er vanuit de omwonenden steeds meer vragen komen om de aansluiting wel te maken, kunnen we dat heroverwegen,” stelt Laurens Klappe, wethouder ruimtelijke ordening. ,,We moeten dan wellicht wel aanpassingen doen aan de Horloseweg.”

Handtekeningen zoekgeraakt

De geluiden uit de buurt zijn overigens niet nieuw. ,,De buurtvereniging heeft een aantal jaren geleden al handtekeningen ingezameld en aan de toenmalig VVD-wethouder Esther Verhagen aangeboden,” vertelt Heidi Daenen namens de stichting Doeh. ,,Maar die handtekeningen zijn toen zoekgeraakt.” De stichting heeft onlangs een gesprek gehad met het college van Harderwijk. Die gemeente wil niets liever dan dat de weg open gaat. Daarmee zou een betere bereikbaarheid van en naar de wijk Drielanden worden gerealiseerd. ,,Een gesprek over mogelijke openstelling is dus vanuit de gemeente Harderwijk pas gewenst op het moment dat het Ermelose gemeentebestuur de wens heeft om op de rotonde aan te sluiten,” meldt wethouder de Jong aan de stichting Doeh. De vraag is nu: staat wethouder Klappe er alleen voor? In De Stentor van 5 mei verklaarde wethouder Wouter Vogelsang (verkeer) namelijk geen actie te ondernemen. ‘We wachten met belangstelling af wat er vanuit Harderwijk aan concrete bestuurlijke initiatieven komt.’ En daarmee wordt het weer geparkeerd?