De Parasol lonkt naar mogelijkheden Westerkerk

ERMELO - Op het oude terrein van wijkcentrum De Leemkuul zou Hegeman Bouwontwikkeling een maatschappelijke voorziening bouwen. Helaas is dit niet gebeurd omdat Hegeman, zo zegt de projectontwikkelaar, men geen exploitant voor de ruimte kon vinden. Het college vindt het belangrijk dat er toch een plek voor ontmoeting komt.

Door het niet bouwen van het gebouw heeft Hegeman ook niet voldaan aan de opdracht van de aanbesteding. Immers de projectontwikkelaar heeft de gemeente gevraagd de realisatieverplichting aan te passen. Eind 2018 is de gemeente geadviseerd het financiële voordeel dat hiermee aan de zijde van Hegeman ontstond te laten compenseren. Hiermee zou men voorkomen dat andere inschrijvers zouden kunnen spreken van oneerlijke marktwerking. Uiteindelijk zijn partijen overeengekomen dat de gemeente € 131.000,00 ter compensatie ontvangt. ,,De afkoopsom is betaald voor het deel waar een gemeenschappelijke voorziening was voorzien,” stelt wethouder Laurens Klappe. ,,Het lijkt dan ook logisch om deze gelden opnieuw voor een gemeenschappelijke voorziening te reserveren.”

De Parasol

Eén van de structurele gebruikers van wijkcentrum De Leemkuul was De Parasol. Deze vrijwilligersorganisatie is inmiddels tijdelijk uitgeweken naar het voormalige onderkomen van KC Ermelo op sportpark de Zanderij. Sindsdien is er verder gezocht naar een vast onderkomen en dat lijkt nu te lukken bij de Westerkerk. Passende huisvesting en samenwerking met de wijkvereniging West en de Westerkerk wordt door de wethouder gezien als de meest logische oplossing. Daarom wil Klappe € 86.580,00 reserveren voor verbouwing van de Westerkerk. Over de wijze van besteding (via een gift, mede investering, langjarige huurovereenkomst of anderszins) vindt nog nader overleg plaats.

Buitenruimte

Vorig jaar is er al met bewoners van de nieuwbouw gesproken over de inrichting van een ontmoetingsplek in de buitenruimte. Met deze ideeën en wensen gaat de gemeente nu aan de slag op het terrein. Hiervoor is een budget van € 20.000,00 begroot. Met dit besluit wordt duidelijkheid gegeven over de kostenverdeling van het afgekochte deel van de maatschappelijke voorziening binnen het project De Leemkuul. Daarnaast kan het eerder ingezette proces ten aanzien van de openbare ruimte en de uitbreiding van de gemeenschappelijke voorziening in de wijk West doorgang vinden. Omdat het project financieel is afgerond, komt de afkoopsom in de pot algemene middelen terecht. Klappe: ,,Willen we dit geld alsnog gebruiken dan zal de raad een uitspraak hierover moeten doen.”