Kolossale eiken blijven behouden

ERMELO – Een rotonde zou enorme impact hebben op landgoed Veldwijk, daarom is er nu gekozen voor de aanleg van een voorrangskruising om Veldwijk te ontsluiten op de Westflank.

Veldwijk wordt momenteel herontwikkeld. Doordat GGz Centraal veel ruimte afstoot is er de mogelijkheid om nieuwbouwwoningen te realiseren. De meeste ruimte voor woningbouw is er tegen De Maat. Daar zullen zo'n 260 woningen gebouwd worden. Dit is vastgelegd in een Masterplan dat eind vorig jaar werd vastgesteld door de gemeenteraad. Hierbij is ook een goede ontsluiting nodig. Daarom komt er een nog nieuw aan te leggen weg.

Kolossale eiken

Het college kiest ervoor om deze weg uit te laten komen op een voorrangskruising met de Oude Nijkerkerweg. De kruising komt als beste uit de bus als het gaat om de inpasbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. De voorrangskruising heeft volgens het college de minste impact op dit gebied. Een keuze voor een rotonde zou betekenen dat veel groen waaronder meerder kolossale eiken het veld zouden moeten ruimen. Een rotonde nog zuidelijker plaatsen is verkeerstechnisch en qua veiligheid onwenselijk in verband met de ontsluiting van de wijk in de bocht met de Lange Haeg.

Overgang

Nu de ontsluiting op de Westflank gestalte krijgt, kan ook definitief het traject ingezet worden om de overgang direct bij het station af te waarderen. Deze zal op termijn alleen nog voor voetgangers en fietsers te gebruiken zijn.