'Voldoende alternatieve openbare speelgelegenheid'

ERMELO - Er is de afgelopen week veel commotie ontstaan over een hek dat een jaar geleden is geplaatst rondom een stukje gemeentegrond en wat sindsdien alleen gebruikt kan worden door leerlingen van de Augustinusschool. Het hek is geplaatst omdat de school aangaf veel overlast te ervaren en regelmatig geconfronteerd werd met vernielingen buiten schooltijd. Soortgelijke ervaringen had de Julianaschool enkele jaren geleden en ouders gingen bij burgemeester André Baars op visite met de vraag of er een hek om het schoolplein kon. Toen kon dat niet. Wat is het verschil?

Tijdens de vorige zomervakantie is er op verzoek van de Augustinusschool geplaatst. De school gebruikt dit stuk grond met toestemming van de gemeente, waarbij zij er speeltoestellen op geplaatst heeft en zorgt voor het onderhoud van het gebied. Wethouder Laurens Klappe: ,,In principe is dit een algemeen toegankelijk gebied dat de gemeente bij voorkeur niet wil afsluiten. De vernielingen en andere overlast waren op dat moment van dien aard dat hier wél voor gekozen is. Het verschil tussen bijvoorbeeld deze school en een school in een gebied met meer bebouwing, is dat er in de omgeving van de Augustinusschool voldoende alternatieve openbare speelgelegenheid is.” Twee buurtbewoners konden zich niet vinden in het afsluiten van het stuk grond. Klappe: ,,Omdat we graag meedenken over een goede, leefbare woonomgeving, hebben we als gemeente het voortouw genomen om gesprekken te organiseren tussen de schooldirectie, de buurt en de gemeente. Om een wat bredere vertegenwoordiging van de buurt te krijgen – en niet slechts twee bewoners – hebben we de bewoners gevraagd om andere buurtbewoners te betrekken om in gesprek te kunnen. Daar hebben we tot op heden geen reactie terug op gekregen. Het zou mooi zijn als we dat alsnog konden organiseren, maar nogmaals dan wel met een bredere groep buurtbewoners."

Openbaar

Over de procedure laat de gemeente het volgende weten: ‘De kosten van het hek zijn gedeeld tussen de school en de gemeente. De burgemeester heeft het verzoek in ontvangst genomen en daarna in handen gegeven van de verantwoordelijke bestuurders. Voor wat betreft de vergunning, heeft een medewerker van de gemeente voortvarend te werk willen gaan, waardoor de vergunningsaanvraag en de plaatsing elkaar inhaalden.’ De VVD Ermelo heeft vandaag bij monde van fractieleider Herma van der Weide laten weten dat ze graag zou zien dat het hek weer verwijderd wordt. Zij wil dat dit gebied weer de functie van openbaar groen krijgt wat door de hele buurt gebruikt kan worden.